Nyhetsartikkel

21 februar 2018

4 prosent lavere magasinfylling i Norge enn normalen for årstida

Magasina er halvfulle. Ved utgangen av veke 7 var fyllingsgraden i norske magasin 50,0 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 3,4 prosenteiningar, mot 3,6 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 var 54,0 prosent, og minimumverdien 29,9 prosent.
Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 57,4 prosent, mens Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 43,6 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 50,0 prosent.

Kommentarer

kommentarer