Nyhetsartikkel

21 februar 2018

EU-kommisjonen vil ta makt over gassrørledninger til utlandet

Sier dansk jus-professor om EUs energiunion.

Nye EU-regler kan gi EU-kommisjonen myndighet over gassrørledninger fra utlandet – og i neste omgang el-kabler, advarer dansk jusprofessor.

Utviklingen av EUs energiunion vekker uro også i vårt naboland Danmark.

– Vil vi overlate til EU-kommisjonen i framtida å forhandle om Danmarks muligheter til å bli koblet til land utenfor EU?

Spørsmålet kommer fra professor Bent Ole Gram Mortensen ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, på det danske nettstedet Altinget tirsdag.

Han påpeker at naturgass står stadig høyere på dagsorden i EU fordi importbehovet er økende.

Hittil har EU regulert naturgassmarkedet internt. I november fremmet EU-kommisjonen et forslag om å utvide gassmarkedsdirektivet til å gjelde også rørledninger til og fra land utenom EU.

I den andre enden av problemstillingen kan vi altså finne eksportørlandet Norge, som har både gass og elkraft å selge. Her skal Stortinget om kort tid fatte vedtak om Norge skal underlegge seg EUs energiunion.

Problemstillingen den danske professoren tar opp, illustrerer at reglene for energiunionen Norge eventuelt slutter seg til, hele tiden vil utvikle seg.

Fra gass til kraft
Lykkes det EU-kommisjonen å få endret naturgassdirektivet, kan man nok forvente at tilsvarende endringer vil komme også for overføring av elkraft til og fra land utenom EU, skriver Gram Mortensen.

Også her er Norge et aktuelt land som blir involvert i det nye lovverket hvis Stortinget sier ja til EUs energiunion, inkludert energibyrået ACER.

I Danmark og EU er det uenigheter land i mellom om gassrørledningen Nord Stream 2, som på bunnen av Østersjøen skal føre gass fra Russland til Tyskland, som ifølge jusprofessoren har presset fram de foreslåtte endringene i EUs lovverk.

Land som USA og Polen er sterkt imot å åpne denne rørledningen for russisk gass. Danmark blir på grunn av Bornholm involvert i diskusjonen, fordi rørledningen må passere dansk territorialfarvann og er avhengig av tillatelse også fra danskene.

Les også:   Danmark åpner for å si nei til russisk gass

Likeverdige partnere?
Går kommisjonens forslag gjennom, vil hele Nord Stream 2 bli underlagt EU-retten.

– Hva hvis Russland insisterte på at russisk rett skulle gjelde for hele ledningen?  spør professoren.

Et spørsmål politiske myndigheter i Norge ikke ser ut til å reise når det gjelder norske ledninger og kabler til nabolandene.

Kommisjonens svar på det, er at den da må inngå en internasjonal avtale om prosjektet.

I gass- og vannkraftlandet Norge går debatten i stedet på å underlegge seg nettoimportørens lover.

– Danmark har interesse av å være godt koblet til omverdenen på både el- og gassområdet. Vil vi overlate til EU-kommisjonen for framtida å forhandle om Danmarks muligheter til å koble seg sammen med land utenfor EU? spør professor Bent Ole Gram Mortensen.

– Det er konsekvensen av den foreslåtte endringen av naturgassdirektivet, konstaterer han.

Les også:   Lavine av nye EU-lover vil rase over Norge fra EUs energiunion og ACER

Kilde: Alltinget.dk / ABCNyheter

Kommentarer

kommentarer