Nyhetsartikkel

21 februar 2018

Høring om sikkerhetskrav i AMS

NVE har sendt forslag til sikkerhetskrav for smarte målere og øvrige deler av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) på høring. AMS er en viktig byggestein i framtidens kraftsystem, og NVE ønsker at sikkerhetsregelverket skal være så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig

Teknologiutviklingen medfører endring i risiko- og sårbarhetsbildet. NVE foreslår derfor sikkerhetskrav spesialtilpasset for AMS. Kravene bygger videre på grunnsikringen foreslått i beredskapsforskriften. Forslagene til endringer i avregningsforskriften inkluderer også definisjon av AMS og brytefunksjonalitet.

 

Bakgrunn

Nettselskapene skal ha installert AMS i alle målepunkt innen 1. januar 2019. Halve Norge har nå fått AMS-måler. Reglene om AMS i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. av 11. mars 1999 nr. 301 (forkortet avregningsforskriften) skal bidra til korrekt avregning, nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk og økt mulighet for nettselskapet til å effektivisere driften av nettet.

 

Frist: 21. mai 2018

Frist for å komme med innspill i høringen er 21. mai 2018.

Les mer om endringene og last ned dokumenter her.

Kommentarer

kommentarer