18 oktober 2016

OX2 tecknar förvärvsavtal om 148 MW vindkraft med Aquila Capital och Google

Aquila Capital, en ledande Europeisk förvaltare av alternativa placeringar, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om en nyckelfärdig vindpark med 41 vindkraftverk i norra Sverige. Investeringen säkras genom ett tioårigt PPA-kontrakt med Google för köp av el från vindparken. Vindparken kommer att byggas i Lehtirova som ligger mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län....
Les mer
16 oktober 2016

Støtte til svenske plusskunder

I budgetpropositionen för 2016 presenterade regeringen att ett stöd till privatpersoner för lagring av egenproducerad el ska införas. Sammanlagt ska 175 miljoner kronor avsättas under perioden 2016-2019. Privatpersoner ska kunna få bidrag till energilagring om 60 % av godkända kostnader upp till högst 50 000 kronor. Elproduktionsanläggningen som energilagringssystemet kopplas till måste vara ansluten till...
Les mer
16 oktober 2016

Kundens nye muligheter

Det nordiske energimarkedet er på vei inn i en stor, grønn snuoperasjon. Det kan smarte strømkunder tjene på, skriver Andreas Myhre, LOS Energy Vi møter høye bølger i energimarkedet framover En ny global klimaavtale løfter fornybarsatsingen, mens kjernekraften kuttes og teknologien snur gamle vaner på hodet. Statkraft og Vattenfall tar allerede massive nedskrivninger på sine europeiske...
Les mer