07 november 2016

Evakuerer folk fra iskalde hjem

Med nesten alle hjem uten strøm er det unntakstilstand i Vegårshei kommune. Ordføreren har satt krisestab og kalde innbyggere oppsøkes på døra. – Vi har sendt ut kommunens folk til hjelpetrengende som har vært uten strøm i snart ett døgn. Vi tilbyr nødovernatting på omsorgssenteret for dem som har behov, forteller ordfører Kirsten Helen Myren...
Les mer