03 oktober 2016

Fallende priser på det europeiske kraftmarkedet

Tendensen til fallende elpriser på flere europeiske engrosmarkeder fortsatte i 2015. De fallende priser skyldes flere faktorer, men især økt produksjon fra fornybar (vedvarende) energi. Der er dog undtagelser fra det generelle prisbillede, og det er Belgien og Spanien. Det skriver ACER/CEER i den årlige markedsovervågningsrapport om udviklingen på det europæiske elmarked. Rapporten viser, at...
Les mer
03 oktober 2016

Statnett opprettholder investeringsnivået i strømnettet

Statnett planlegger å investere 40-50 milliarder kroner i nettanlegg til 2020. Dette kommer frem i Oppdatert investeringsplan 2016, som selskapet har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat. Investeringsnivået er det samme som varslet i Nettutviklingsplanen for ett år siden. Det vil være svært høy byggeaktivitet de nærmeste årene. For de aller fleste utbyggingsprosjektene som er planlagt...
Les mer
03 oktober 2016

Strategisk samarbejde mellem USA og DK sætter fokusus på fremtidens intelligente energisystem

Hvordan ser fremtiden ud for intelligente energisystemer? Og hvad kan USA og Danmark lære af hinanden, når det kommer til at udvikle systemer, der skal balancere fremtidens energisystem? Den 28. september mødtes førende aktører fra USA og Danmark inden for intelligente energisystemer for at udveksle viden og diskutere svarene på netop disse spørgsmål. Les mer: https://insero.com/da/om-os/nyheder-og-medier/seneste-nyt/strategisk-samarbejde-mellem-usa-og-dk-saetter-fokus-paa-fremtidens-intelligente-energisystemer/
03 oktober 2016

Ingen streik blant funksjonærer

Etter mekling sju timer på overtid kom Negotia, Parat og YTF tidlig søndag morgen til enighet med NHO om en avtale for funksjonærer. Dermed ble en streik avverget. Det pågikk to parallelle meklinger med de tre YS-forbundene og NHO om Funksjonæravtalen ogSalgfunksjonæravtalen hos Riksmekleren i Oslo. Løsningen som partene ble enige om i 7-tiden søndag...
Les mer
03 oktober 2016

Endringer i nettregulering og tariffering

NVE har sendt på høring en endring i modellen for å beregne selskapenes effektivitet. Dette vil gi endringer i nettreguleringen. NVE orienterte om de forestående endringene på et godt besøkt medlemsmøte i Energi Norge i forrige uke. Endringen vil gjelde anlegg i grensesnittet mellom regionalnett og distribusjonsnett, og vil gi lik praksis i de to...
Les mer
03 oktober 2016

Gir gass for å fange CO2

I en fersk budsjettlekkasje kommer det frem at regjeringen gir full gass i arbeidet med å utvikle de tre prosjektene for CO2-fangst og -lagring. Beslutningen høster ros både i Bellona og Venstre. Statsbudsjettet for 2017 legges fram av finansminister Siv Jensen torsdag. Regjeringen vil bruke 360 millioner kroner til konseptstudier i arbeidet med å utvikle...
Les mer
03 oktober 2016

Fire fynske energiselskaber i usædvanligt partnerskab

Det skal være nemt, og det skal være oplagt at investere i at energirenovere sin virksomhed. Det er mantraet bag et nyt forretningspartnerskab blandt fire fynske energiselskaber kaldet Effektiv Energi. Bag Effektiv Energi står Nature Energy, Fjernvarme Fyn, SEF A/S (tidl. Sydfyns Elforsyning), Energi Fyn og miljønetværket MiljøForum Fyn. Sammen med 11 servicepartnere finansierer de...
Les mer
30 september 2016

Sentralnettstariffen for 2017 vedtatt

Styret i Statnett har vedtatt tariffene i sentralnettet for 2017. Statnett er inne i en periode med historisk store investeringer i sentralnettet. Dette medfører økte kostnader for Statnett og dermed økte tariffer for kundene. Sentralnettskundene består av kraftprodusenter og forbrukere. Tariffen for forbruk er satt til 275 kr/kW, en økning fra 230 kr/kW i 2016....
Les mer