En landbasert fiberkabel vil være en god løsning for å sikre mobil og internett-tilgang for Berlevåg og Båtsfjord i framtida, sier Jens-Harald Jenssen.

Jenssen er direktør i ElTele, Finnmarks største IKT-leverandør. Selskapet har mange kunder i de to kommunene i Finnmark som nylig var uten både telefon og nett-tilgang i nesten tre døgn.

Varanger Kraft og Telenor mener en utbygging blir for dyrt.

Reparasjon tar for lang tid

Reparering av fiberkabel
Her repareres skjøten på fiberkabelen som fikk brudd natt til torsdag utenfor Hamningberg.Foto: Telenor

Når det skjer brudd i sjøkabelen, utføres reparasjonene av et kabelskip som ligger fast til på Vestlandet. En landkabel vil kunne fikses mye raskere, sier Jenssen.

– Når det blir brudd på dem er man som regel umiddelbart i gang med reparasjoner.

Han sier sjøkabelen som i dag gir Berlevåg og Båtsfjord bredbånd-tilgang, regelmessig må repareres.

– Den sjøkabelen blir utsatt for brudd. Og sånn som vi ser det nå, skjer gjerne bruddene i perioder med ekstremt vær.

En landbasert linje vil dermed trygge denne forbindelsen, mener Jenssen.

Det landbaserte fibernettet er godt utbygd i fylket, og det er Varanger Kraft som har kommet lengst med utbyggingen i Øst-Finnmark.

Men Varanger Kraft og Telenor mener det foreløpig er for dyrt å bygge ut fibernettet til Båtsfjord og Berlevåg.

Gir ikke penger i kassa

Gunnlaug Egeland er daglig leder i Varanger Kraftutvikling. Hun sier en utbygging til Berlevåg ikke medfører inntekter.

– Det vil bare være kostnader. Per i dag er det kun krav om å ha to linjer til kommunene.

Rolf Laupstad
Ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad. Folk i Berlevåg og Båtsfjord har krav på nett-tilgang, sier han.Foto: Knut-Sverre Horn

Også Telenor sier at en utbygging vil bli for dyrt. Dermed oppfordrer Jens-Harald Jenssen kommunene til å søke statlige midler som er satt av til formålet, nettopp for å få til en utbygging.

Ordfører i Berlevåg Rolf Laupstad sier de vil presse på for å få de midlene som er nødvendige. Det handler om et samfunnsansvar, sier han.

– Det bor folk i Berlevåg og Båtsfjord som har krav på tilgang til både nett og telefoni. Så hvem som skal komme inn å spleise på det her gildet, det får vi finne ut av.