Nyhetsartikkel

12 januar 2017

Markedet er preget av lave elpriser

Sommerhalvåret 2016 bød på lave elpriser, viser Energitilsynets markedsovervågning.

Lave priser er godt for forbrugerne, men betyder også at der ikke er meget råderum til investeringer, siger Dansk Energi.

Gennemsnitsprisen på el var i sommerhalvåret 2016 stort set halveret i forhold til prisen i 2010. Energitilsynets rapport om udviklingen i det danske elmarked i sommerhalvåret 2016 er netop kommet på gaden, og her kan man læse at gennemsnitsprisen fra 2. og 3. kvartal 2016 har været 27,3 EUR/MWh.

– Det er meget lave elpriser, hvilket naturligvis er dejligt for os alle som forbrugere, men det er desværre ikke en langtidsholdbar situation. De lave priser giver meget lidt råderum til at dække andet end de faste udgifter for elproducenterne. Det begrænser mulighederne for nyinvesteringer, og det er med til at udfordre forsyningssikkerheden. Energinet.dk’s nye Systemplan 2016 påpeger, at den forventede effektmangel på Sjælland vil overstige deres målsætning, siger chefkonsulent i Dansk Energi Christian Dahl Winther.

Samtidig kan de lave elpriser gøre det sværere at tiltrække investeringer i elproduktion og vedvarende energi, påpeger chefkonsulenten:

– Vi har længe set, at investeringer målrettes varmeproduktion fremfor elproduktion. De lave priser betyder også, at investorer i vedvarende energi ikke kan tjene ret meget på  energiproduktion.

Christian Dahl Winther forklarer, at de lave elpriser hænger sammen med, at den tilgængelige transportkapacitet til Tyskland – hvor priserne typisk er højere – i gennemsnit var 17 procent for sommerhalvåret 2016. Energitilsynet kalder det ’utilfredsstillende’ at handelskapaciteten er så lav. Begrænsningen er resultat af, at den tyske systemansvarlige, TenneT, løser egne netproblemer ved at begrænse elimporten fra Danmark, hvilket er i strid med reglerne for EU’s indre elmarked.

Kommentarer

kommentarer