Nyhetsartikkel

12 januar 2017

OKG 2016 – rekord och reduktion

2016 blev ett ytterligheternas år för OKG. Oskarshamn 3 svarade för ett nytt produktionsrekord.

För första gången under ett och samma kalenderår levererades mer än 10 miljarder kilowattimmar el till nytta för samhället. Samtidigt inleddes anpassningen till en verksamhet där två av de tre reaktorerna vid företaget avvecklas. Den reducerade omfattningen innebar att 500 arbetstillfällen försvann redan under fjolåret, uppger OKG.

Under 2016 levererade OKG totalt 13,6 TWh (miljarder kilowattimmar) klimateffektiv el till kunder på den nordiska marknaden. Det är 1,6 TWh mer än 2015. Med en leverans på nästan 10,3 TWh slog Oskarshamn 3 (O3) under 2016 föregående års produktionsrekord. Samtidigt svarade Oskarshamn 1 (O1) med sin leverans av strax under 3,4 TWh för det tredje bästa produktionsåret i anläggningens 43-åriga historia.

Av affärsmässiga skäl stängs dock O1 sommaren 2017 för att successivt avvecklas tillsammans med redan tidigare stängda Oskarshamn 2 (O2). Avvecklingen av dessa bägge produktionsenheter innebär en markant reduktion av den totala verksamhetens omfattning, något som avspeglas i resursbehovet.

Enbart under 2016 reducerades antalet arbetstillfällen i verksamheten med 500, varav merparten utgjordes av inhyrda resurser. Under hösten varslade dessutom företaget om ett behov av att under de närmast kommande tre åren reducera antalet egna medarbetare med ytterligare 280 stycken. Redan under 2019 förväntas verksamheten som mest kräva en bemanning på cirka 600 egna medarbetare.

Oavsett verksamhetens omfattning är en viktig förutsättning för god konkurrenskraft att organisationen fortsatt fokuserar på ständiga förbättringar. Ett av flera kvitton på att detta ger resultat är att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, under sommaren hävde ett tre år gammalt beslut om särskild tillsyn av OKG.

Kommentarer

kommentarer