Nyhetsartikkel

13 januar 2017

Ønsker totalforbud mot oljefyring i bygg

 

Fra 2020 vil det være forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av bygg i Norge, men detaljene i forbudet er fortsatt udefinert. Energi Norge mener all bruk av olje bør forbys, inkludert timene med høyest etterspørsel.

Forslaget fra Klima- og miljødepartementet skisserer to ulike alternativer – med og uten inkludering av spisslast. Energi Norge leverte denne uken sin høringsuttalelse til forslaget.

– Et bredt forbud, inkludert spisslast, vil bidra til å redusere utslippene fra byggsektoren med 50 prosent sammenlignet med 2015. Dette er et svært billig klimatiltak som bidrar til å redusere de norske klimagassutslippene utenfor kvotepliktig sektor, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge.

Departementet har anslått at forbudet mot bruk av fossil olje i oppvarming kan gi årlige utslippsreduksjoner på 340 000 tonn CO2 ekvivalenter fra 2016 til 2035. Her vil 90 000 tonn tilskrives spisslast.

Dersom man kun forbyr olje til grunnlast, vil man få en estimert samfunnsøkonomisk gevinst på 2,5 milliarder kroner. For spisslast anslås kostnaden til 530 kr/tonn CO2, og den totale gevinsten av forbudet med spisslast anslås til 625 millioner kroner lavere ettersom det er dyrere å kutte disse timene.

Oppvarming av byggeplasser
De gjenværende utslippene i byggsektoren vil være knyttet til oppvarming av bygg- og anleggsplasser, i tillegg til primærnæringene, vedfyring og gass. Energi Norge mener det derfor vil være en god idé å også inkludere oppvarming av byggeplasser i forbudet.

– Der infrastruktur for strøm og fjernvarme uansett må på plass, bør fossilfri oppvarming av byggeplasser være relativt enkelt å få til, sier Wensaas.

Som en del av forslaget foreslår Klima- og miljødepartementet at også små fjernvarmeanlegg under 1 MW skal underlegges samme krav som yrkesbygg. Dette innebærer at det ikke vil være lov å bruke olje som input til små fjernvarmeanlegg.

De vil i neste omgang se på et forbud mot fossil olje til oppvarming i alle bygg og alle fjernvarmeanlegg.

– Dette vil bli gjenstand for en ny høring som vi støtter fullt ut, sier Wensaas.

Hjelp til nettselskapene
Mesteparten av oppvarmingen som i dag skjer ved hjelp av oljefyr, vil etter forbudet bli konvertert til elektrisitet. I forslaget gis nettselskapene ansvar for å melde fra dersom dette forbudet vil medføre problemer med forsyningssikkerheten i nettet.

– Ettersom det ikke finnes noen statlig oversikt over hvor de gjenværende oljefyrene i Norge befinner seg, kan det bli noe krevende for nettselskapene å forutsi eventuelle kapasitetsproblemer i nettet. For å legge til rette for best mulig forberedelse for nettselskapene, ønsker vi oss en statlig oversikt over eksisterende oljefyrer, avslutter Wensaas.

  1. Høringssvar: Forbud mot oljefyr

    Les Energi Norges høringssvar til forbudet om bruk av fossil olje til oppvarming av bygg (januar 2017).

Kommentarer

kommentarer