Nyhetsartikkel

15 januar 2020

Normal magasinfylling i Norge for årstida

Tilnærma uendra magasinfylling. Ved utgangen av veke 2 var fyllinga i norske magasin på 64,0 prosent.

Magasinfyllinga gjekk ned med 0,1 prosenteiningar frå veka før, og er nå 1,6 prosent lavere enn normalen for årstida.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2000–2019 er 65,6 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 50,3 prosent, medan Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling med 72,6 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 2, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer