Nyhetsartikkel

14 januar 2020

Vil elektrifisere norsk sokkel

Equinor har satt seg nye ambisiøse klimamål og vil gjøre norsk sokkel utslippsfri i 2050. Elektrifisering blir et av de viktigste tiltakene og fornybarnæringen er klare til å bidra.

I en pressemelding skriver Equinor at de vil redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

Elektrifiseringsprosjekter på sentrale felt og anlegg blir et av de viktigste tiltakene for å nå målene, sammen med energieffektivisering og digitalisering. Elektrifiseringsprosjektene dreier seg først og fremst om å bytte ut fossilbasert kraftforsyning med fornybar energi i produksjonen, enten med strøm fra land eller ved bruk av vindmøller til havs.

– Det er positivt at Equinor setter seg ambisiøse mål for å kutte utslipp på norsk sokkel. Fornybarnæringen er klar til å bidra og levere løsningen klimaet trenger, men da er vi også avhengig av rammevilkår som gjør at markedet kan respondere til beste for kunden, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

For elektrifiseringen av norsk sokkel vil kreve mye fornybar energi, og mange bekymrer seg for at økt forbruk vil øke kraftprisene i Norge. Som med alt annet forbruk er det også i kraftmarkedet forholdet mellom tilbud og etterspørsel som er avgjørende for prisen. Kroepelien presiserer allikevel at dette ikke betyr at elektrifiseringen vil føre til at kraftprisene blir mye høyere enn i dag.

– Det er forventet et betydelig kraftoverskudd i Norge og Norden også i årene fremover, noe som bidrar til at prisene ikke vil øke betraktelig. Dette overskuddet skal vi bruke til elektrifisering, slik at vi kan fase ut den fossile energibruken. Det nordiske kraftsystemet og -markedet er velfungerende og godt rustet til å takle dette, sier Kroepelien.

Økt forbruk av fornybar energi stimulerer også til investeringer i ny kraftproduksjon, noe som er positivt for klimaet og for å fase ut fossil energibruk. Et mer investeringsvennlig skattesystem for vannkraft og et velfungerende konsesjonssystem for vindkraft er avgjørende for at markedet kan respondere til beste for kunden fremover og holde kostnadene nede.

Kommentarer

kommentarer