Nyhetsartikkel

13 januar 2020

Som Energiteknikk tidlgiere har omtalt, planlegger Equinor å elektrifisere feltene Troll B, C og Oseberg fra Kollsnes, og har søkt NVE om dette. Statnett har varslet at tiltakene kan koste 3-4 milliarder kroner, skriver Energiteknikk.

–  For å innfri Equinors behov har Statnett funnet en løsning som gjør at elektrifiseringen av feltene kan gjennomføres før nye nødvendige nettiltak er på plass. Forutsetningen for å kunne realisere tidlig tilknytning er at dette ikke skal gå ut over alminnelig forsyning i området, sier konserndirektør i Statnett Håkon Borgen i en pressemelding.

Tidlig tilknytning
Statnett har i samråd med Equinor bedt myndighetene vurdere vilkårene for tilknytning av forbruket på Kollsnes.

– Dersom myndighetene godkjenner vilkårene, innebærer det at vi kan tilby tidlig tilknytning før nødvendige nettiltak er på plass. Tidlig tilknytning betyr blant annet at vi kan koble ut installasjonen ved behov, for å sikre alminnelig forsyning. Equinor har reserveforsyning, sier Håkon Borgen.

Elektrifisering av sokkelen kommer parallelt med et stort antall henvendelser om tilknytning av økt strømforbruk i Bergensområdet. Det siste året har det kommet henvendelser om nytt og økt strømforbruk på rundt 700 MW, tilsvarende forbruket i Trondheim by.

Derfor jobber Statnett nå i samarbeid med BKK Nett, kommuner og andre aktører som tidligere omtalt, med en konseptvalgutredning som ser på hvilke nettiltak som bør etableres i regionen for å kunne knytte til alt det nye forbruket, skriver Energiteknikk.

Les mer i Energiteknikk 

Kommentarer

kommentarer