Nyhetsartikkel

10 januar 2020

Konkurransetilsynet avviser utjevning av nettleien

Konkurransetilsynet frykter at strømregningen vil øke for mange husholdninger hvis nettleien blir utjevnet, og vil beholde dagens system hvor nettleien kan variere med flere tusen kroner mellom ulike regioner, melder E24.no.

I distrikter med få nettkunder betaler kundene ofte mye høyere nettleie enn strømkunder i sentrale strøk hvor mange deler på regningen, og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ved NVE har foreslått en utjevning av nettleien.

I en høringsuttalelse går Konkurransetilsynet mot forslaget.

«Konkurransetilsynet mener dagens regulering av nettselskapene bør videreføres. De nye forslagene går i feil retning og vil medføre en risiko for høyere nettleie for mange husholdninger», skriver tilsynet i en melding.

Tilsynet påpeker at det er viktig at nettselskapene føler et press til å drive mest mulig kostnadseffektivt, og frykter at forslagene fra NVE-myndigheten RME kan redusere dette presset.

NVE vil gi tilskudd til kunder med høy nettleie
E24 har flere ganger omtalt at folk som bor i områder med små nettselskaper betaler langt høyere nettleie enn folk i store byer som Bergen og Oslo, og at nettkunder oppfatter dette som urettferdig.

For eksempel betaler kunder i Oslo for tiden rundt 54 øre kilowattimen i nettleie og avgifter, mens kunder hos flere nettselskaper på Vestlandet betaler 75–80 øre kilowattimen, ifølge NVEs nettleiestatistikk.

Ifølge Distriktsenergi, som organiserer en rekke nett- og kraftselskaper i distriktene, vil det trolig være nok å øke nettleien med et halvt til ett øre per kilowattime for alle nettkunder for å dempe de store forskjellene i nettleie som finnes i dag.

Har foreslått tilskudd
I fjor foreslo NVE-myndigheten NVE blant annet tilskudd som skal kutte nettleie for kundene som betaler aller mest. Men Konkurransetilsynet vil videreføre dagens system, og frykter at en utjevning vil gi dyrere strøm for mange husholdninger.

– For at nettselskapene skal drives mest mulig effektivt bør det enkelte selskapets kostnader være avgjørende for hvor høy nettleie kundene til det enkelte selskap betaler, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Tilsynet foretrekker at mindre nettselskaper slår seg sammen for å få ned nettleien.

– Det vi er tjent med er sammenslåinger av mindre nettselskap for å få en mer kostnadseffektiv drift slik at nettleien blir lavere og jevnere. Slik dette er foreslått vil det undergrave hele poenget med å få ned nettleien, sier Skjæveland til E24.no.

Sammenslåinger har i noen tilfeller gitt reduksjoner i nettleien, men slike grep kan være politisk omstridte, da noen frykter at sammenslåinger til større enheter kan gi økt sentralisering og tap av arbeidsplasser i små distriktskommuner.

Opprop for lik nettleie
Nylig skrev en rekke nettselskaper under et opprop mot det de ser på som urettferdige forskjeller i nettleie mellom ulike områder i Norge, som kan være på over 20 øre per kilowattime eller flere tusen kroner i året.

Konkurransetilsynet påpeker at NVE-myndigheten RME har foreslått flere mulige ordninger for å utjevne nettleien, men antyder at alle forslagene vil gi uheldige utslag.

«De foreslåtte ordningene fjerner koblingen mellom det enkelte nettselskaps kostnader og nettleien som kundene til det enkelte selskap betaler. Det vil svekke nettselskapenes motivasjon til kostnadseffektiv drift og effektiv organisering», skriver tilsynet.

Konkurransetilsynet sier at forslagene om utjevning «medfører en risiko for høyere nettleie for husholdningene sammenlignet med dagens situasjon».

Dersom regjeringen likevel ønsker en slik utjevning, mener Konkurransetilsynet at et tilskudd er det beste av alternativene.

«En tilskuddsordning beholder i størst grad insentivene til kostnadseffektiv drift og konsolidering slik de er i dag hos størst andel av nettselskapene», skriver Konkurransetilsynet i sin høringsuttalelse.

Så mange gjelder det
Behovet for utjevning gjelder ikke så mange, men for dem det gjelder er forskjellene store.

NVE har oppgitt et eksempel på en husholdning som bruker 20.000 kilowattimer i året. Nettleie med avgifter ligger i snitt på 56 øre kilowattimen i Norge.

92 prosent av husholdningene betaler i snitt nettleie og avgifter under 60 øre kilowattimen
6 prosent av husholdningene betaler i snitt nettleie og avgifter mellom 60 og 70 øre kilowattimen
Om lag 2 prosent av husholdningene betaler i snitt nettleie og avgifter på over 70 øre kilowattimen
«Det er relativt få husholdningskunder som har en nettleie som er vesentlig høyere enn gjennomsnittet. Det er i dag over 120 nettselskaper i Norge, og vel 50 av dem har færre en 7000 strømkunder. Det er i hovedsak små nettselskaper som har høyere nettleie enn landsgjennomsnittet», skriver Konkurransetilsynet.

Kommentarer

kommentarer