Nyhetsartikkel

18 desember 2019

NVE skal nå føre tilsyn i kraftsektoren etter sikkerhetsloven

Olje – og energidepartementet har besluttet at NVE skal føre tilsyn med virksomhetene i kraftsektoren som er underlagt sikkerhetsloven. Ansvaret innebærer et samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Av Informasjonsavdelinga, NVE

NVE og NSM har signert en samarbeidsavtale for tilsynsvirksomheten etter sikkerhetsloven. Sikkerhetsloven gjelder for både offentlige etater og utpekte virksomheter, deriblant Statnett, og skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet.

NVE er beredskapsmyndighet og forvalter allerede forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen etter kraftberedskapsforskriften. Sikkerhetsloven gjelder alle sektorer og inneholder mange tilsvarende krav som finnes i kraftberedskapsforskriften.  Prinsippene for risikovurdering, risikohåndtering og internkontroll er veldig like. NVE er dermed godt rustet for å være tilsynsmyndighet for kraftsektoren etter sikkerhetsloven, selv om sikkerhetsloven omfatter enkelte problemstillinger som ikke reguleres i kraftberedskapsforskriften.

Kommentarer

kommentarer