Nyhetsartikkel

18 desember 2019

6,6 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Fortsatt mindre nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 50 var fyllinga i norske magasin på 67,1 prosent.

Magasinfyllinga gjekk ned med 1,5 prosenteiningar frå veka før.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 73,7 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 54,5 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 76,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 50, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer