Nyhetsartikkel

16 oktober 2019

3,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Liten nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 41 var fyllinga i norske magasin 81,1 prosent.

Magasinfyllinga gjekk ned med 0,3 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 84,5 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 71,2 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 87,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 41, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer