Nyhetsartikkel

15 oktober 2019

Strømkundene ønsker seg enklere regning

86 prosent av strømkundene foretrekker en strømleverandører som tilbyr samlet regning for strøm og nettleie. Hver tredje person som i dag mottar to regninger mener dette gjør det mer uoversiktlig og vanskelig å kontrollere regningene.

Av Informasjonsavdelinga, Energi Norge

Tallene er hentet fra Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge norske strømkunders atferd, holdninger og interesser i forhold til energispørsmål.

Vil ha én regning
I undersøkelsen svarer 86 prosent av kundene at de i en valgsituasjon vil de foretrekke en samlet regning for strøm og nettleie. Andelen ligger temmelig stabilt fra 2017 (87 prosent), og viser at dette er et ønske fra store deler av strømkundene.

– Behovet for en forbedret markedsmodell med blant annet samlet regning for strøm og nettleie er prekært. Når en så høy prosentandelen i undersøkelsen peker på felles faktura som et viktig konkurranseelement, så må dette bli den nye standarden, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

75 prosent av kundene i undersøkelsen mottok samlet faktura for strøm og nettleie. Av de som mottar to regninger er det 31 prosent som mener at dette gjør det mer uoversiktlig og vanskelig å kontrollere regningene.

Bør forbedre markedsmodellen
Frem til september 2016 var det stort sett lokale aktører, som både eier strømnettet og selger strøm, som kunne tilby kundene samlet faktura. Fra september 2016 innførte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) såkalt gjennomfakturering, som åpner opp for at alle aktører kan tilby samlet faktura. Ordningen er ikke obligatorisk og har flere kostnadselementer som i større eller mindre grad rammer kundene.

Energi Norge jobber for å forbedre ordningen på mange områder, men ser behovet for en forbedret markedsmodell som er obligatorisk og mer kundevennlig.

– Det er så å si ingen andre bransjer som opererer med to regninger og to kontaktpunkt. Én eller to regninger kan virke mindre viktig i en større sammenheng, men det påvirker mange underliggende markedsprosesser og kostnadsstrukturer som til slutt påvirker kundene også, avslutter Solberg.

Kommentarer

kommentarer