Nyhetsartikkel

02 februar 2019

Høyeste januarpris på åtte år

Strømprisen fortsatte oppover også i januar. Lite snø i fjellet og høye priser på tysk kullkraft er to av forklaringene. Januarprisen for 2019 landet 70 prosent over snittet for januar de siste fem årene.

Priskommentar ved Entelios

Strømprisen for januar strakk seg godt over € 50/MWh for Norden som helhet og havnet på 53,78 €/MWh. Kun to ganger i historien har vi sett høyere priser enn dette, nemlig i 2011 og 2003. Januarprisen for 2019 landet 70 prosent over snittet for januar de siste fem årene.

Hva er forklaringen?

Lite snø i fjellet forklarer noe
En del av forklaringen handler om lite snø i norske fjell. Vannmagasinene i Norden har en noe lavere fyllingsgrad enn det som er vanlig på denne tiden av året, men det er mangelen på snø som er utslagsgivende her. De lave snømengdene i fjellet betyr at kraftverkene i Norden må spare på vannet fram mot sommeren. Dermed må Norden importere mer og eksportere mindre strøm enn normalt.

Sparing av vann betyr høyere strømpriser, og det er lite som tyder på at denne ressursbalansen vil bedre seg med det første: Værprognosen for februar viser tørt og kaldt, uten nye betydelige snøfall – som ville blitt til kjærkomment smeltevann når våren kommer.

Strømprisen i Tyskland forklarer mer
Men våre strømpriser handler selvsagt om mer enn forholdene i Norden – de henger også tett sammen med prisnivået i Europa. Og der er det ett land som betyr klart mest for oss: Tyskland. Dette er Nordens viktigste handelspartner når det handler om utveksling av strøm, både import og eksport. Strømprisen i Tyskland har derfor direkte innvirkning på strømprisene i Norden.

I Europa, og forsåvidt resten av verden, er kullkraft helt avgjørende for å møte etterspørselen på strøm. Kullkraftprodusentene har to store kostnader: selve råvarene og utslippsrettigheter (CO2-prisen). Og siden både kull og CO2-utslipp har blitt mye dyrere de siste årene, har også strømprisen gått samme vei.

Urolige tider, både politisk og økonomisk
Råvareprisene beveger seg ofte i supersykluser – i takt med politiske skifter og økonomiske svingninger. Akkurat nå er optimismen i markedet dempet av handelskrig, Brexit og svakere signaler fra verdensøkonomien. Resultatet er at flere forventer svakere vekst framover.

I motsatt retning har prisene for CO2-utslippskvoter steget med over 400 prosent i løpet av kun halvannet år. Ved nyttår fikk vi en ny reform i markedet for utslippsrettigheter, som har som mål å heve prisen for utslipp ytterligere. Når råvareprisen på kull allerede er relativt høy, hever dette også kostprisen for å produsere strøm fra kullkraft. Resultatet merkes direkte i din lommebok.

Hvor går så veien videre i strømmarkedet? På kort sikt ser vi at den svake ressurssituasjonen i Norden gjør at de europeiske prisene får større innflytelse her – og de er allerede høye. Prisutviklingen fremover er avhengig av de store verdensbegivenhetene, og akkurat nå er det vanskeligere enn på lenge å levere sikre spådommer.

I sommer fikk vi rekordhøye strømpriser på grunn av langvarig tørke. Mange trodde at det måtte et mirakel til for å fylle opp vannmagasinene igjen, men noen regntunge uker sørget for at det skjedde – nesten. I løpet av august-september var ressurssituasjonen i Norden nesten tilbake på normalt nivå, og spotprisen gikk ned igjen.

Men det skulle ikke vare: Gjennom november og desember har ressurssituasjonen svekket seg på nytt. Prisene har derfor steget hele høsten, så også i desember. 51,56 €/MWh ble snittprisen for desember i Norden. Dette er 77 % høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene. Ser vi på historikken helt tilbake til 2000, har det kun vært to år hvor desemberprisen har vært høyere enn i 2018.

Mer enn været forklarer
Med denne reduserte ressurssituasjonen i Norden blir strømprisene mer avhengig av hva som skjer i strømmarkedene rundt oss, både i Øst-Europa og i Sentral-Europa. Her er Tyskland ofte det markedet som har størst innflytelse, og også her peker priskurvene oppover. Strømprisene i Europa har steget jevnt gjennom hele 2018, noe som igjen påvirkes av prisen på gass og kull, som er innsatsmidlene i produksjonen. Selv om oljeprisen faller kraftig, så holder andre råvarer seg godt i pris – kull inkludert.

Og her kommer vi til en stadig viktigere faktor, nemlig den sterkt økende prisen på utslippskvoter for CO2, som de fossilbaserte strømprodusentene må ut med. Etter at CO2-prisen først doblet seg i løpet av 2017, har den på toppen av dette blitt tredoblet i 2018. Nesten halvparten av den tyske strømprisen består nå av kostnaden på utslippsrettigheter. Og siden disse kvoteprisene fremdeles stiger, forventer markedet at de tyske strømprisene vil forbli høye også neste år. Dette påvirker i sin tur også de nordiske fremtidsprisene.

Ny produksjonsrekord i Norge
Fredag 14. desember ble det satt ny produksjonsrekord i Norge. Den nye rekorden lyder på 27.513 MWh mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Og for den som lurer: 26 600 MWh av denne produksjonen kom fra vannkraft, mens vindkraft bidro med 550MWh – og de siste 363 MWh kom fra andre kraftkilder.

Det at prisene lå høyt for denne timen, bidrar også til at flere produsenter ønsker å produsere kraft. De 550 MWh som kom fra vindkraft i rekordtimen, tilsvarer omlag 1/3 av den installerte effekten i Norge. Her vil det komme mer snart, siden vindkraft er ventet å øke massivt de neste årene – slik at vindturbinene i mye større grad vil bidra til å forsyne Norden med strøm. Også i Sverige vil vi få mye ny produksjonskapasitet i årene fremover, samtidig som vi i tillegg får inn en ny stor kjernekraftreaktor i Finland fra 2020.

Om Entelios
Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.
Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det norske, nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.
• Entelios har 120 ansatte fordelt på 8 lokasjoner (Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg, Berlin, Munchen og Zurich)
• I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger)
• Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere
• Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi AS

Kommentarer

kommentarer