Nyhetsartikkel

01 februar 2019

Stor nett-fusjon i Midt-Norge

Sodvin Nett (tidligere Hemne Kraftlag), Orkdal Energinett, Fosen Nett fusjonerer.

I løpet av året er et nytt nettselskap en realitet i Trøndelag når Sodvin Nett, Orkdal Energinett og Fosen Nett slår seg sammen. Navnet på det nye selskapet er enkelt og greit Nettselskapet AS.

Eierne er fordelt slik, basert på selskapenes verdi:

Sodvin SA

: 19 prosent

Orkdal Energi Holding AS

: 30 prosent

Fosen Nett

: 38,25 prosent

Rissa Kraftlag

: 12,75 prosent (deres nettvirksomhet er tidligere innfusjonert i Fosen Nett)

Fusjonen er vedtatt i alle styrende organer i de respektive selskapene.

25 000 nettkunder
Nettselskapet AS får 40 ansatte, som er summen av antall ansatte i nettvirksomheten i de fire fusjonerte selskapene. De får samme arbeidssted og -oppgaver som i dag.

På sikt skal antall ansatte ned, men reduksjonen skjer i administrasjonen til det nye selskapet. I løpet av tre til fire år, vil ca. ti ansatte forsvinne gjennom naturlig avgang. Ingen blir oppsagt.

Nettselskapet AS vil ha kunder i seks kommuner; Orkdal, Hemne, Snillfjord, Ørland, Bjugn og Indre Fosen. Selskapet vil få ca. 25 000 nettkunder.

Nyheten om fusjonen ble sluppet av.

Brukte ekstern konsulent
Det er fire årsaker til at selskapene gjør dette.

Det er behov for et større kompetansemiljø

De ser muligheten for lavere nettleie

En fusjon gir trygghet for en mer stabil avkastning

Det vil styrke det regionale samarbeidet.

Ledelsen i de fire selskapene bestemte seg for å utrede en mulig fusjon i fjor sommer, av  konsernlederne Fartein Kjørsvik (Sodvin) og Eirik Jørum (Orkdal Energinett) og Ragnhild Åsrønning (daglig leder i Fosen Nett). De hyret da et eksternt konsulentfirma til å utføre utredningen.

Konklusjonen var at dette gjør vi, og dette vil vi .

1000 kroner rimeligere
Nå er prosessen med å få på plass et styre og en styreleder i gang. Stillingen som daglig leder blir utlyst. Fram til en permanent løsning er på plass, er Ragnhild Åsrønning, daglig leder i Fosen Nett, konstituert i stillingen.

Nettselskapet AS skal formelt være på plass i løpet av sommeren.

I første omgang er det nettkunder hos Sodvin Nett som vil høste den største gevinsten av lavere nettleie.

— De fire selskapene har i dag ulik nettleie, og for våre kunder i Hemne og Snillfjord vil dette bety en kostnadsreduksjon på ca. 1000 kroner per år for en normalhusholdning. Kundene hos de øvrige selskapene vil merke en kostnadsreduksjon om et par år, sier Fartein Kjørsvik.

Trygger arbeidsplassene
I den inngåtte aksjonæravtalen går det fram at det nye selskapet skal ha en desentralisert struktur, det vil si at det ikke blir et hovedkontor, men en spredt administrasjon. Ny daglig leder vil bli stasjonert der det er mest naturlig.

Tillitsvalgt Morten Halsan berømmer prosessen som har pågått.

— Prosessen har vært ryddig, jeg har deltatt hele veien, og har hele tiden visst om hva som skjer. Mitt inntrykk er at dette vil trygge arbeidsplassene ei tid der mange små selskap blir kjøpt opp av de store. Nå er vi også blitt større, og vi beholder den desentraliserte modellen, sier Halsan.

Nettselskapet blir et av tre selvstendige nettselskap i Trøndelag når det er formelt etablert. De to øvrige er Røros og Trønderenergi/NTE (foreløpig uten navn).

Kommentarer

kommentarer