Nyhetsartikkel

14 desember 2018

Tyskland pålagt å åpne for dansk krafteksport

EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har pålagt tysk elnetoperatør å la dansk el flyte lettere over grensen. Stor glæde hos Dansk Energi.

Det er god dag for den grønne omstilling. Sådan lyder beskeden fra Dansk Energi, efter at EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, fredag pålagde den tyske elnetoperatør TenneT at skrue «betydeligt» op for kapaciteten til at sende strøm mellem Danmark og Tyskland, skriver Energy Watch.

Det sker, efter den tyske operatør kom under mistanke for at være på kant med EU’s konkurrencelovgivning ved at begrænse muligheden for at sende billigere strøm fra det nordiske marked til det tyske. Det har været problematisk for Danmark, ikke mindst når vinden blæste, og der var overskud af grøn strøm på det danske marked.

Nu har TenneT indvilliget i at sikre kapacitet til at tage strøm ind fra nord til enhver tid, hvilket Kommissionen nu har gjort juridisk bindende.

Ifølge Vestager vil det give flere elproducenter adgang til det tyske marked.

«Det er helt på linje med vores ambition om at gøre det europæiske energimarked mere konkurrencedygtigt og integreret og at facilitere EU’s omstilling til renere vedvarende energi,» siger Vestager.

Stor glæde
Hos Dansk Energi skal de nu nærlæse aftalen. Men umiddelbart har de svært ved at få armene ned.

«I årevis har vi kæmpet for fri adgang for dansk strøm til Tyskland, og derfor er vi glade for det klokkeklare budskab fra Kommissionen om, at el skal flyde frit i Europa,» siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi.

«Hvis EU’s ambition om et indre marked for energi skal være mere end skåltaler, kræver det en konsekvent håndhævelse af reglerne. Det må vi sige, at EU-Kommissionen leverer på her. Kommissionens beslutning er en tydelig besked til den tyske netoperatør TenneT om, at det er slut med at trække stikket for import af strøm fra danske og nordiske elproducenter,» siger Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi.

Han gør dog klart, at han håber, at man kan komme endnu videre.

«Dagens afgørelse sender et klart signal til TenneT om, alt under 75 procent tilgængelig kapacitet er uacceptabelt. Det næste skridt må være, at man i Europa finder løsninger på, hvordan vi når de sidste 25 procent. Princippet for det indre marked må stadig være, at strømmen skal flyde helt frit i Europa. Her er der behov for et fortsat pres fra de lande og aktører, der ønsker et reelt indre marked og en omkostningseffektiv grøn omstilling.»

Kommentarer

kommentarer