Nyhetsartikkel

11 desember 2018

107 nettselskap får vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt ved milepæl 11 i Elhub-prosjektet

Alle nettselskap tilknyttet Elhub skulle innen 1. desember ha gjennomført daglig rapportering av timeverdier til Elhub med korrekte data for minst ett døgn.

I tillegg skulle alle nettselskap migrere målepunkt- og kundedata til Elhub i henhold til angitte kvalitetskrav innen 5. desember. NVE mottok statusrapport fra Elhub AS 7. desember som viser at 107 nettselskap ikke har oppfylt kravene ved milepæl 11 i Elhub-prosjektet (M11). De fleste avvikene er knyttet til den daglige rapporteringen av timeverdier til Elhub. NVE har derfor i dag sendt ut vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt til nettselskapene som ikke oppfylte kravene. Frist for retting av avvik ved M11 er 17. desember 2018.

– Daglig rapporteringen av timeverdier til Elhub er en viktig test ved M11 som vil vise om nettselskapene er klare for oppstart av Elhub. Om vi ikke ser en klar forbedring innen fristen 17. desember 2018 kan det bli nødvendig å utsette oppstart av Elhub, sier direktør Ove Flataker.

– Siden det nå er kort tid igjen til oppstart av Elhub, vil ikke nettselskapene få like mye tid til å rette avvik som ved tidligere milepæler. Det er derfor viktig at alle nettselskap gjør det som er nødvendig for å gjennomføre daglig rapportering av timeverdier, avslutter Flataker.

Kommentarer

kommentarer