Nyhetsartikkel

21 august 2018

Forsyningssikkerhed er en sag for markedet

Mere vedvarende energi i form af vind og sol gør os mere sårbare, når vejret driller. Senest har en usædvanlig vindstille sommer betydet øget import af tysk strøm. Vi har brug for strategiske reserver, og markedet skal aflønne dem, der stiller reserverne til rådighed, siger Dansk Energis adm. direktør i et interview med Altinget.

– Vi skal tage forsyningssikkerheden alvorligt. Og denne sommer har vist, at sol, vind og vandkraft ikke kan fylde det hele, så vi har brug for nogle kraftværker til at fungere som strategiske reserver.

Sådan siger Dansk Energis administrerende direktør Lars Aagaard i et interview med Altinget.

Han peger på, at Energinet først i juni advarede mod, at den østlige del af landet kan komme til at opleve problemer med strømudfald, og derfor ser på mulighederne for at oprette en midlertidig strategisk reserve.

– De, der siger, at vi ikke skal lytte til advarslerne fra Energinet, påtager sig et stort ansvar. Gradvist rykker Sjælland tættere og tættere på kanten. I sommers brændte en transformer i Nordsjælland sammen. Og hvis der opstod en eller to andre episoder, så ville vi være tvunget til at afbryde kunderne i kortere eller længere tid.

Derfor er det den helt rigtige vej at gå at arbejde for, at der bliver oprettet strategiske reserver, mener Lars Aagaard. Og det skal ske på kommercielle vilkår, slår han fast:

– Vi skal have et marked, som aflønner dem, der stiller reserverne til rådighed. Det er alle mod alle i et markedsstyret system, siger Lars Aagaard til Altinget.

Derudover er gode og åbne udlandsforbindelser til vores nabolande, så vi frit kan handle strøm over landegrænser væsentlige i et frit elmarked-

I Danmark har vi i dag strøm i kontakterne 99,99 procent af tiden og en af verdens bedste forsyningssikkerheder.

Kommentarer

kommentarer