Nyhetsartikkel

20 august 2018

Kvartalsrapport nr 2 for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet

Per 1. august 2018 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 21,7 TWh. Av dette er 15,8 TWh bygget i Sverige og 5,9 TWh i Norge.

I løpet av andre kvartal 2018 er det godkjent 0,4 TWh i Norge og 0,3 TWh i Sverige. Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Totalt er 18,9 TWh er under bygging per 1. august 2018, hvorav 9,7 TWh i Sverige og 9,2 TWh i Norge. Utover dette er 372 TWh investeringsbesluttet i Sverige.

Dette kommer fram i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater – 2. kvartal 2018 her.

Kilde: NVE

Kommentarer

kommentarer