Nyhetsartikkel

20 august 2018

Imponerte kinesiske studenter med fremtidens energisystem

Sommerstudenter hos Powel har utviklet en prototyp som kan hjelpe lokalsamfunn til å etablere mer bærekraftige energisystem.

– Det var veldig artig å presentere ideene vi har jobbet med hele sommeren til så mange engasjerte studenter, sier sommerstudent i Powel, Mari Dahl Benum, i en pressemelding fra Powel.

I klasserommet ved NTNU satt over 30 internasjonale studenter og lyttet til resultatene fra Powel. De har utviklet et dataprogram som simulerer hvordan en smart by kan optimalisere ressursene, slik at lokale energiressurser blir lønnsomt og bærekraftig utnyttet. Dette innebærer lokal og grønn kraftproduksjon, kombinert med forbrukerfleksibilitet der nettselskap, kraftprodusent, kommune og innbyggerne blir ett lokalt energisystem.

Behov for store investeringer i kraftnettet
– Det norske kraftnettet står foran store investeringer. Samtidig vokser lokal kraftproduksjon og forbruksmønsteret endres. Dette gir utfordringer. Ved å tenke annerledes og utvikle nye og innovative løsninger, vil kostnadene reduseres, nytten øke og insentivene for framtidsriktige lokale energiløsninger bli styrket, sier studentenes veileder og sjefsstrateg i Powel, Klaus Livik.

Lokale energiløsninger vil komme gjennom mer bruk av sol-, vind- og batterienergi, men ikke minst gjennom smartere forbruksmønster hos folk flest. Nettselskapet vil tape penger på at færre bruker energi fra deres nett, men samtidig vil de spare penger gjennom at behovet for investeringer blir lavere.

Lurt å lade elbilen om natta
– Ved å lade elbilen når strømmen er billigst som er om natta, vil dette spare samfunnet for store kostnader, sier Øyvind Steensland, også ham sommerstudent i Powel.

Powel er stolt over innsatsen til studentene og vil bruke resultatene fra casestudien i det videre arbeidet i EU-prosjektet Smart City hvor de er partner.

– Arbeidet studentene har gjort er veldig imponerende og vi vil jobbe videre med disse innovative løsningene. Energiforbruket må bli mer miljøriktig og da må vi tenke nytt og innovativt. Vi gleder oss til fortsettelsen og tror at våre teknologiske løsninger ikke bare vil bli brukt i Europa, men også i andre deler av verden på sikt, sier Livik.

De internasjonale studentene lyttet ivrig under forelesningen og stilte mange spørsmål. De syntes at tankegangen var spennende, men mener likevel det er en lang vei å gå for at deres hjemland blir like miljøvennlig i tankegangen og ikke minst i handling.

Liker ikke vindkraft i Frankrike
– I Frankrike kommer det meste av energien fra kjernekraft. Vi har litt vindkraft også, men befolkningen liker ikke vindmøllene. Vi er nok ikke like langt fremme når det kommer til bærekraftige energiløsninger som dere, sier Lisane Carre.

I Kina er det lite fokus på lokalsamfunn når det kommer til energiløsninger.

– I Kina er det en løsning for alle innbyggerne og stabilitet er viktigere enn noe annet. Vi har miljøvennlige løsninger som vindenergi, men det blir ikke brukt fordi produksjonen ikke er stabil nok, sier Shuting Zhuang.

Sommerstudentene er ferdig med sitt engasjement for Powel den 17. august, men både studentene og Powel sitter igjen med mye kunnskap og nye ideer etter seks uker med hard jobbing.

– Det har vært seks fantastisk lærerike og spennende uker. Nå krysser vi fingrene for at vår IT-prototyp vil komme til nytte i Smart City prosjektet. Det hadde vært gøy, avslutter Mari Dahl Benum.

Kilde: Powel

Kommentarer

kommentarer