Nyhetsartikkel

01 juni 2018

Vismænd: Lavere elafgift er vejen til et elektrisk samfund

Elafgiften er alt for høj og giver ikke økonomisk eller klimamæssig mening, slår de økonomiske vismænd fast i ny rapport. Dansk Energi er rørende enig.

De økonomiske vismænd roser i klare vendinger regeringens plan om at lempe de høje danske elafgifter. Det fremgår af en ny rapport fra Det Økonomiske Råd tirsdag.

Vismændene, der er en politisk uafhængig institution, påpeger blandt andet, at lavere afgifter på el baner vej for en omlægning til mere elektrisk drift, en omlægning, der er bred enighed om, at hele det danske samfund står over for. Først og fremmest i varmesystemet og i transporten.

Det er positivt, at der lægges op til at reducere elafgifterne, da afgifterne på el er væsentlig højere end på andre typer energi set i forhold til den tilhørende CO2-udledning.

Det Økonomiske Råds formandskab – også kaldet vismændene – i deres seneste rapport.

– Det er positivt, at der lægges op til at reducere elafgifterne, da afgifterne på el er væsentlig højere end på andre typer energi set i forhold til den tilhørende CO2-udledning. Lavere afgifter på el vil også lette den elektrificering, som er nødvendig for at blive et lavemissionssamfund, skriver vismændene, der samtidig efterlyser en gennemgribende omlægning af energiafgifterne, så de i højere grad afspejler udledningen af CO2 og andre miljøeffekter.

Dansk Energi er helt på linje med vismændene og har længe argumenteret for, at det er helt uholdbart at brandbeskatte el, når det i rekordfart er blevet en grønnere og grønnere energikilde og om få år er helt overvejende skabt af CO2-frie teknologier.

– Afgifter bør afspejle den skade som forbruget medfører. Det har de økonomiske vismænd sagt før, og nu siger de det igen.

Det giver ikke mening at brandbeskatte el mere end andre energiformer. Ikke mindst når mere end 80 procent af vores elproduktion om få år kommer fra vedvarende energi.

Torsten Hasforth,  seniorøkonom i Dansk Energi

Nye tariffer skal hjælpe grøn omstilling
Vismændene nikker også til regeringens tanker i udspillet om, at den måde kunderne betaler for transmission og distribution af el med fordel kan indrettes på en ny måde.

Det arbejde har elbranchen taget hul på sammen med Energinet i et forsøg på at finde en ny betalingsmodel, der fordeler omkostningerne til elnettet endnu mere omkostningsægte og belønner fleksible forbrugere mere end i dag.

– I dag finansieres mange af de faste omkostninger ved at levere el via såkaldte nettariffer, som betales pr. kWh. Disse nettariffer giver imidlertid også anledning til forvridninger af elforbruget. Det er derfor også positivt, at der i udspillet lægges op til en nærmere analyse af, om disse tariffer bør omlægges, skriver vismændene.

– Vi kan kun støtte princippet om omkostningsægte tariffer, et princip man også bør inddrage for andre energiformer som gas og fjernvarme, siger Torsten Hasforth.

Endelig hæfter vismændene sig ved den store danske eksport af energiteknologi og noterer, at det giver kontant bonus andre steder i virksomheden Danmark, når man støtter energiforskning.

– Støtte til forskning er generelt velbegrundet, da der er positive spillover-effekter af forskning, som kommer andre end den forskende virksomhed til gavn. Det er imidlertid vigtigt, at støtten målrettes mere grundlæggende forskning, hvor der kan forventes at være de mest betydelige spillover-effekter, skriver vismændene.

KIlde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer