Nyhetsartikkel

01 juni 2018

Nasjonal varedeklarasjon for strøm 2017

Den nasjonale varedeklarasjonen for 2017 viser at fornybar andel av kraften som ikke har opprinnelsesgarantier har gått opp med to prosentpoeng. Andelen kjernekraft har gått opp med seks prosentpoeng, mens andel fossil kraft reduseres med sju prosentpoeng i forhold til den nasjonale varedeklarasjonen for 2016.

Den europeiske restmiksen, som er den kraften det ikke er solgt opprinnelsesgarantier for, inneholder mer fornybar vind- og vannkraft, en større andel kjernekraft og en mindre andel kull og gasskraft i 2017 enn i 2016. En stor del av den norske varedeklarasjonen er europeisk restmiks. Dette er årsaken til at fornybar kraft og kjernekraft har økt, mens fossil andel har gått ned i varedeklarasjonen for 2017 sammenlignet med 2016.

NVEs regelverk pålegger norske kraftleverandører å informere sine kunder om opprinnelsen til kraften som ble solgt året før. Dette kalles en varedeklarasjon.

En kraftleverandør som leverer kraft med opprinnelsesgarantier kan basere sin varedeklarasjon på disse. Kraftleverandører som selger kraft uten opprinnelsesgarantier må vise til den nasjonale varedeklarasjonen beregnet av NVE. Den nasjonale varedeklarasjonen gjelder med andre ord for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp.

Opprinnelsesgarantiordningen er en europeisk merkeordning for strøm som gir mulighet til å dokumentere at det er produsert en gitt mengde kraft basert på en fornybar energikilde.

Den nasjonale varedeklarasjonen er beregnet med utgangspunkt i kraftproduksjonen i Norge, korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier. Derfor har den nasjonale varedeklarasjonen en annen sammensetning av energikilder enn den norske kraftproduksjonen.

Kommentarer

kommentarer