Nyhetsartikkel

23 mai 2018

Nya vindbasen: 100 procent förnybar el är målet

Organisationen Svensk Vindenergi har valt Linda Burenius Magnusson, sedan många år head of public affairs på Ox2, till ny ordförande.

Linda Burenius Magnusson ersätter Matilda Afzelius som varit ordförande för Svensk Vindenergi sedan 2016.

«Det viktigaste arbetet framöver är att fortsätta att driva på för ett 100 procent förnybart elsystem. Kärnkraften kommer inom de närmaste decennierna att falla för åldersstrecket och ingen vet exakt när det kommer att ske. Men när det sker är det viktigt att det finns alternativ och här spelar vindkraften en given roll», säger Linda Burenius Magnusson till Aktuell Hållbarhet.

För att vindkraften ska kunna fortsätta bidra till omställningen mot förnybart säger Linda Burenius Magnusson att det är många saker som behöver komma på plats. En sådan sak är en förenklad och effektivare tillståndsprocess, menar hon.

Till Aktuell Hållbarhet säger Svensk Vindenergis nya ordförande också att organisationen kommer att vara med i diskussionen kring variationshantering som till exempel lagringslösningar för den förnybara energin.

«Som en organisation i energibranschen är vi intresserade av hela systemperspektivet. När det gäller variationshantering kommer vi att vara med och bidra med vår kunskap i diskussionen.»

 

Kommentarer

kommentarer