Nyhetsartikkel

23 mai 2018

Agder Energi betalte 422 millioner i skatt i årets første kvartal

Tjente godt på strømpris, men betalte 54,9 prosent av resultatet i skatt.

Agder Energi lagt frem resultatet for årets første kvartal.

Skattekostnaden endte på 422 millioner kroner, opp fra 270 millioner på samme tid i fjor. Det betyr at selskapet betalte en effektiv skattesatsen på 54,9 prosent. Økningen skyldes til dels høyere inntekter, men skattesatsen gikk også opp som følge av høyere grunnrentesats, høyere produsert volum og økt skattesats.

Agder Energi hadde i første kvartal 2018 et driftsresultat på 703 millioner kroner. Det forteller kraftselskapet i en pressemelding. Tilsvarende tall for 2017 var 614 millioner kroner, og resultat etter skatt ble 246 millioner kroner.

– Kvartalet er preget av god drift og gode resultater fra vannkraftvirksomheten med høyere oppnådde priser enn i fjor og fortsatt høy produksjon. Det kraftige snøværet i januar og februar forårsaket en omfattende feilsituasjon for nettselskapet vårt, og det førte til en betydelig resultatnedgang for denne delen av virksomheten. Flere av våre kunder opplevde dessverre langvarige strømbrudd, og vi har nå fullt fokus på å sette i verk flere tiltak for å øke leveringssikkerheten til kundene våre, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi hadde driftsinntekter i første kvartal på 3,3 milliarder kroner, opp fra 2,8 milliarder i samme kvartal i fjor.

Vannkraftproduksjonen i første kvartal var 3.052 GWh, og gjennomsnittlig spotpris i elspotområde 2 var 36,1 øre/kWh. Det er en økning på 30 prosent fra 27,8 øre/kWh på samme tid i fjor.

Årskontraktene i terminmarkedet indikerer høyere priser for 2018 enn for 2017. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en noe lavere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi også en relativt høy vannkraftproduksjon og energiomsetning i 2018.

Resultatet i nettselskapet er i 1. kvartal preget av betydelige merkostnader knyttet til feilretting, kompensasjoner og KILE i forbindelse med det kraftige snøfallet i januar. Det forventes derfor et vesentlig lavere resultat for nettselskapet i 2018. Agder Energi Nett investerer årlig 400 mill. kr i nettet for å sikre leveringskvalitet til kundene. Dette vil ytterligere intensiveres i de mest utsatte områdene.

Kommentarer

kommentarer