Nyhetsartikkel

23 mai 2018

Bygger rekordstor vindpark i norr

Tillstånden är klara.

-Vi påbörjar byggnationen omedelbart, säger Sandra Grauers Nilsson, Vattenfalls chef för landbaserad vindkraft.

Fullt utbyggt 2021/2022 kommer en av Sveriges största vindkraftsparker då att producera 1,1 TWh per år, något som räcker till hushållsel för runt 220 000 hem.

Mycket vind
Bra vindförhållanden och tillstånd för höga vindsnurror, 180 meter, förklarar valet av läget, enligt Sandra Grauers Nilsson. Och många lokala näringsidkare har visat intresse för att få vara med som underleverantörer.

Danska Vestas ska leverera snurrorna och går också in som delägare i projektet. Även danska pensionsbolaget KPA satsar pengar i vindkraftsparken.

Det finns mycket villigt kapital för den här typen av investeringar, säger Sandra Grauers Nilsson.

Investeringstakten i ny vindenergi har tagit bra fart igen, kanske för bra, åtminstone för det system som finns riggat i form av elcertifikat, enligt branschföreningen Svensk Vindenergi.

I dagsläget står vindkraften för runt elva procent av Sveriges totala vindproduktion. Och redan 2021 är prognosen runt 20 procent, enligt Charlotte Unger Larson, vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Och tidigare än 2040 kommer vindkraften vara ett av de ledande kraftslagen, säger hon.

Snabbare än väntat
Bakgrunden till investeringsboomen är politikernas energiuppgörelse härom året om ett helt förnybart energisystem 2040 och utbyggnaden av elcertifikatsystemet. Det har skapat en förutsägbarhet som vindkraftsbyggarna gillar. Men baksidan är att elcertifikaten är på väg att slå i taket långt innan det ens ska börja gälla 2021.

Det här går snabbare än politikerna kunde tro, säger Charlotte Unger Larson som efterfrågar en snabb översyn av certifikatsystemet.

Annars havererar det, fortsätter hon och ser i sådana fall risker för fallande elpriser och utslagning av framför allt äldre vindsnurror.

Det är en utmaning att få lönsamhet i vindenergi, fast billigare investeringar än förr gör det hyfsat förutsägbart. Vattenfall har också sålt in 60 procent av produktionen de närmaste 20 åren, enligt Sandra Grauers Nilsson.

De investerare som har muskler och kan hålla ut, de kan ta att det är svårt nu, säger Charlotte Unger Larson.

Kommentarer

kommentarer