Nyhetsartikkel

20 mars 2018

Sp i strupen på Ap etter Acer-ja

Et flertall på Stortinget går inn for norsk tilknytning til EUs energibyrå Acer. Sp mener Ap «svikter norsk selvstyre» og må ta ansvaret for strømpris-hopp.

– Høyreregjeringen og Arbeiderpartiet er nå blitt enige om å overføre nasjonal suverenitet til EUs energibyrå. Senterpartiet er sterkt uenig i vedtaket og vil kjempe helt frem til saken behandles i Stortinget torsdag 22. mars, sier Sps representant i Energi- og miljøkomiteen, Ole André Myhrvold, i en kommentar.

Myhrvold bedyrer at det er «nesten ikke til å tro» at Arbeiderpartiet nå støtter regjeringen i saken.

– Ikke bare gir de bort suvereniteten vår . I sin avtale med regjeringen godtar Ap også en enorm, privat eksportkabel til Storbritannia som med all sannsynlighet vil gi høyere strømpriser og få store konsekvenser for norsk industri, fortsetter Myhrvold ifølge E24.

Viser til Statnett-monopol
Barth Eide mener Senterpartiet bommer grovt:

– Vi gir ikke ifra oss suverenitet. Det fremgår tydelig av avtalen. Når vi støtter tilslutningen til EUs tredje energimarkedspakke, så er det med flere viktige justeringer, sier Ap-toppen:

– For det første får Statnett monopol på utenlandskabler mellom Norge og andre land. Sånn sett vil det aldri bli noen privat kabel. Det er Statnett som skal operere alle kabler, og det er det enighet om blant alle partier, fastslår Barth Eide.

– Og reguleringsmyndigheten for energi foreslås opprettet med begrensede fullmakter. De skal ha en rolle som tilsyn og fatte enkeltvedtak, men de skal ikke for eksempel få utarbeide forskrifter. Det er en viktig endring fra regjeringens proposisjon.

Mener prishopp er avsporing
–  Dessuten skal vi i tillegg høste erfaringer fra nåværende kabler under bygging. Senterpartiets påstander blir derfor helt feil.

– Er høyere strømpriser likevel en mulighet?

– Vi har i dag mange, mangle kabler til utlandet, til Finland, Danmark og Nederland. Det har så langt ikke gitt høyere strømnpriser. Tvert imot har Norge kunnet kjøpe billig strøm utenfra, og selge strøm vi selv har lagret til høyere priser.

– For tiden er prisen på elektrisiet høyere i Storbritannia, så om man bygger mange kabler til Storbritannia, er det riktig at det kan gi høyere strømpriser på kort sikt. Men med dette opplegget blir det jo ikke bygget nye kabler. Det blir dermed en påstand som ikke har noe med denne saken å gjøre.

Kommentarer

kommentarer