Nyhetsartikkel

20 mars 2018

– Krafteksport gjør ikke Norge til Europas grønne batteri, men til Europas vannklosett.

Spissformuleringen kommer fra Ap-ordfører Ståle Refstie i Sunndal.

Mandag besøkte han og Rødt-leder Bjørnar Moxnes dem som norsk tilslutning til neste skritt i EUs energiunion, og dermed energibyrået ACER, kan ramme:

Aluminiumsproduksjon og -arbeidere i Norge, i dette tilfellet Hydros aluminiumsfabrikk på Sunndalsøra.

– Vi blir Europas vannklosett – hver gang de trekker i snora, tømmer vi vannet ut av magasinene våre, forklarer Refstie til ABC Nyhete.

Midt oppi Listhaug-mistillitsforslaget og like før stortingspartiene konkluderer i ACER-striden, tok stortingsrepresentant Moxnes turen til Norges største aluminiumsverk for å møte Refstie og representanter for Sunndal Kjemiske Fagforening. Moxnes og Refstie har ennå ikke gitt opp håpet om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe skal si nei, eller følge kravet fra LO og flere fylkesårsmøter om å utsette behandlingen.

Rødt og Ap-ordførere mot Støre
Ståle Refstie er mannen som tok initiativet til oppropet mot at Stortinget skal slutte seg ACER, som 118 Ap-ordførere og fire fylkesordførere til nå har signert.

– Sist ut var Kautokeino, som kom i går, forteller Refstie.

«Vi kan ikke akseptere at Norge gir fra seg suverenitet over egne kraftressurser til EUs energibyrå ACER. Norge skal ha råderett og nasjonal, demokratisk kontroll over egne kraftressurser og utnyttelsen av disse. Derfor ber vi Arbeiderpartiets Stortingsgruppe si nei til regjeringens forslag om myndighetsoverføring til EUs energibyrå ACER», heter det i oppropet.

Paradokset for Refstie er at Rødt-leder Bjørnar Moxnes i striden om å bevare suvereniteten over det norske energimarkedet står nærmere ham og industrien, enn hans egen partileder Jonas Gahr Støre gjør.

Støre og partiets saksordfører Espen Barth Eide går inn for å godta det som kalles EUs tredje energipakke.

På Island varsler regjeringspartiene derimot at de ikke vil gi fra seg mer suverenitet over energisektoren.

– En farlig cocktail
– Hva kan gjøres nå en dag eller to før det hele kan bli avgjort i Stortinget?

– Vel, stortingsgruppa har jo allerede utsatt behandlinga én gang i påvente av utfallet i fylkesårsmøtene de to siste ukene, svarer Ståle Refstie.

– Det vesentlige poenget for oss, er at sammenhengen mellom kraftpolitikken og industripolitikken mangler. Kombinasjonen av nærmest fri utbygging av utenlandskabler og ACER, er en farlig cocktail for norsk industri, legger han til.

Han mener det har vært altfor lite prioritering av industrien i Norge.

– Konsekvensen er at du mister industriens fordeler ved å koble oss til energisystemet i Europa. Så bygger vi om flere og flere kraftverk til effektproduksjon. Når det blir stor etterspørsel i Europa, kan du tømme magasinene, advarer han.

– Hovedproblemet med ACER er det prinsipielle, at du avstår suverenitet til noen utafor Norge over norske naturressurser. Kombinert med at du øker kapasiteten på utenlandskabler, kan det undergrave industriens behov.

– Jeg håper at partiet kommer til å respektere ordførere og fagbevegelsen, sier ordfører Refstie.

– Det er et tankekors at to erklærte motstandere av ACER, Senterpartiet og SV, er dem Ap vil ha som nærmeste samarbeidspartnere, sier han.

– Ta til vettet, Ap!
– Jeg har blitt enda tryggere på at det er avgjørende å legge ned veto mot ACER, sier Rødt-leder Moxnes, etter samtalene og omvisningene i aluminiumsfabrikken, til ABC Nyheter.

– Her er framtida for norsk industri og for det grønne skiftet alle snakker om. Det skjer her og nå, og skal skje her og i andre industrisamfunn i framtida, sier Moxnes polemisk mot argumentasjonen om at Norge må avgi suverenitet for å bli «Europas grønne batteri».

– Det er galskap å bare sende strømmen ut i kabler. Vi skal foredle den her og skape verdiskaping, bosetting og lage klimavennlige produkter, sier Moxnes og oppfordrer:

– Ap-ledelsen må ta til vettet. Det er ingen skam å snu. Og vi har heller ingen hast med å underlegge oss energibyrået. Island er negative. Det er ingen grunn til å gi Frp, Høyre og Venstre en hjelpende hånd. Tvert imot bør de lytte til sine ordførere – norsk kraft skal brukes her.

Kilde: ABC Nyheter

Kommentarer

kommentarer