Nyhetsartikkel

05 februar 2018

Forbruksmønsteret utfordrer spenningskvaliteten

Nye typer elektriske apparater kan være utfordrende for spenningskvaliteten i strømnettet. Energi Norge anbefaler forhandlere, elektroinstallatører og nettselskaper å sette seg inn i ny veileder.

Forbruksmønsteret endrer seg kontinuerlig. Økt bruk av utfordrende elektriske apparater kan føre til endringer i bruk av lavspenningsnettet, og krever økt kompetanse fra flere aktører i bransjen.

Energi Norge tilbyr et veiledende oppslagsverk om utfordrende elektriske apparater og kurs i håndtering av spenningskvaliteten 6.-7. mars.
Hva er et utfordrende elektrisk apparat?
Utfordrende elektriske apparater kan for eksempel være elektrisk motorsag, stor elbil-lader, induksjonstopp til kjøkken eller solcelleanlegg. Fellesnevneren for slike apparater er at de ofte importeres fra utlandet og ikke overholder offentlige krav til spenningskvalitet i strømnettet.

Det er flere årsaker til endret bruk av nettet. Et eksempel kan være klimautfordringer, som gjør at forbrukerne ønsker å redusere sine utslipp. Det kan også være forbrukernes kjøpekraft, man er i stand til å kjøpe produkter man tidligere klarte seg uten, skriver Energi Norge.

Hvem retter veilederen seg mot?
Veileder om utfordrende elektriske apparater.

For å unngå at kundene skal få unødvendige utfordringer ved anskaffelse av nytt elektrisk utstyr, er det i hovedsak tre aktører som bør ha kunnskap om kundens beste valgalternativer:

  • Elektroinstallatører
  • Nettselskap
  • Forhandlere av utfordrende elektriske apparater

Energi Norge oppfordrer derfor alle nettselskaper med lavspenningsnett å sette seg inn i veilederen. Den bør også distribueres til elektroinstallatører i eget nettområde.

Hva lærer man av veilederen?
Veilederen er en leveranse fra prosjektet Spenningskvalitet i smarte nett. Den skal fungere som en guide ved utfordringer som fremkommer av nye elektriske apparater:

  • Beskriver og gir eksempler på utfordringer for spenningen
  • Svarer på hvilket ansvar kunden har etter offentlige regler
  • Svarer på hvilke forventninger kunden skal kunne ha
  • Inneholder tabeller for om et produkt er egnet for bruk i et strømnett

Dette er problemstillinger det i tiden fremover vil være viktig å ha kjennskap til. For ansatte i nettselskap anbefales det å delta på kurset Effektiv håndtering av spenningskvalitet.

Kommentarer

kommentarer