Nyhetsartikkel

05 februar 2018

Elektrifisering av ferger i Møre og Romsdal

Det er duket for nytt regionmøte 15. februar for Møre og Romsdal. Regionen har et stort konkurransefortrinn i elektrifisering av transportsektoren, Erik Espeset i Tafjord Kraft kommer for å snakke om dette, skriver Energi Norge.

Møre og Romsdal står, med sine mange fjorder og ferger, i et veiskille når det kommer til elektrifisering av transportsektoren. På regionmøte 15. februar vil konsernsjef Erik Espeset i Tafjord Kraft ta for seg elektrifisering av nettopp ferger.

Avdelingsdirektør Knut Ivar Nauste i Statens Vegvesen kommer for å kommentere hva som kreves av kraftbransjen når kollektivtransporten skal gå på strøm. Mens påtroppende fylkesmann, Harald Tom Nesvik, vil snakke om betydningene av en fornybar og fullelektrisk regional utvikling.

Se hele programmet her.

Vil løfte regionen

I oktober i år kommer den første elektriske fergen i Møre og Romsdal. Den skal kjøre strekningen Sulesund – Hareide, tre turer per time hver vei på dagtid. Fergen krever en ladetid på kun seks minutter med uttak på 3-4 MW. I løpet av 2019 og 2020 er det planlagt enda tre nye elektriske ferger i regionen.

–  Elektrifisering av ferger vil være med på å løfte frem regionen som innovativ. Det er flott å kunne vise frem hva kraftbransjen kan få til sammen med maritim sektor, sier konsernsjef Erik Espeset i Tafjord Kraft.

De nye elektriske fergene vil kreve forsterkninger i nettkapasiteten, men Espeset understreker at dette er en håndterbar utfordring.

Store utslipp fra transportsektoren

Store deler av utslippskuttene i tiden fremover må skje i transportsektoren. Det skriver Energi Norge i sin handlingsplan for norsk vannkraft frem mot 2050. Dette gjelder veitrafikk så vel som kysttrafikk.

Transportsektoren står i dag for cirka en tredjedel av norske utslipp. Elektrifisering er trolig den mest effektive måten å redusere disse utslippene.
I rapporten som DNV-GL lagde for Energi Norge i 2015 kan man lese mer om kartlegging av investeringsbehov i strømnettet ved elektrifisering av bilferger.

Kommentarer

kommentarer