Nyhetsartikkel

29 november 2017

Høyeste kraftpris på nesten to år

Onsdag har vi ny toppnotering for systemprisen i år, med € 51,88/MWh.

Dette er faktisk høyeste systempris på nesten to år. Ifølge prognosene biter kulden seg fast i noen dager til. Det er derfor ikke usannsynlig at vi ser nye toppnoteringer videre ut i uken, skriver LOS Energy i en kraftkommentar.

Overskudd i magasinene
Ressurssituasjonen har bedret seg ytterligere den siste tiden. Norden har nå et godt overskudd av hydrologi. Dette er lagret som vann i magasiner og snø i fjellene.

Flaskehalsen er effekt
På tross av at ressurssituasjonen er god så øker spotprisen. Det er ikke mangel på energi som er flaskehalsen, men evnen til å levere mye kraft på en gang. På bransjespråket kalles dette effektprising. Prisen stiger selv om mengden av lagret energi er veldig god. Den knappe faktoren i markedet er produksjons- og distribusjonskapasiteten.

Dette er ikke uvanlig for vintermånedene. Men, vi ser at når høy temperaturpåvirket etterspørsel i Norden sammenfaller med lav vindkraft i Tyskland, blir denne effekten forsterket.

Vær-prognosene svinger
Vær-prognosene viser nå at desember kan bli litt kaldere enn normalt, og dermed har markedsaktørene priset opp kontrakten for kommende måned. Dette i frykt for at det kan bli flere dager med effektprising. Værprognosene svinger til tider ganske mye. I tiden fremover ventes det derfor at det kan bli store bevegelser i begge retninger i terminprisene.

Strømprisene torsdag kan du lese her

Strømprisene er oppgitt i MWh, prisen for den første timen (fra 00.00 til 01.00) i Oslo, er for eksempel 309,78. Flytt komma et tall til venstre og du har prisen per kilowatt i øre: 31,00 øre. I time to er prisen 301,09. Per kilowattime blir det 30,1 øre.

Kommentarer

kommentarer