Nyhetsartikkel

29 november 2017

0,8 prosenter høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Noko mindre nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 47 var fyllingsgraden i norske magasin 81,6 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 1,5 prosenteiningar, mot 1,9 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 80,8 prosent, og minimumverdien 61,0 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 85,1 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 74,4 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 84,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 47, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer