Nyhetsartikkel

26 oktober 2017

Europa-Parlamentet i tæt afstemning om biomasse

Mandag ettermiddag stemte Europa-Parlamentets miljøutvalg om deres syn på forslaget om et nytt fornybar-direktiv. Her stemte et lite flertall for å sikre en risiko-basert tilgang i utformningen av kriterier for bæredyktig biomasse – og dermed for en modell som allerede anvendes i bl.a. Danmark.

Bæredygtig biomasse er en vigtig del af løsningen, når fossil energi skal udfases på Europas kraftværker. Men hvordan sikrer man bedst, at biomassen også er bæredygtig? Det var et af de centrale spørgsmål, Europa-Parlamentet mandag skulle tage stilling til.

Her stemte et lille flertal for en såkaldt risikobaseret tilgang. Den lægger op til, at kraftvarmeværker, der bruger biomasse, skal fremvise dokumentation for at biomassen kommer fra skov, som er drevet bæredygtigt. Hos Dansk Energi glæder chefkonsulent Kristine van het Erve Grunnet sig over afstemningens resultat.

– Det er en tilgang, som vi allerede ser i Danmark og flere andre EU-lande, og som vi ved virker. Samtidig er det den metode, som sikrer bedst mulig udnyttelse af vores skovressourcer uden at gå på kompromis med bæredygtigheden.

Et alternativt forslag, der blev forkastet af Miljøudvalget, var at lave en liste over godkendte typer biomasse, der må benyttes i energisektoren.

– Udfordringen er, at modellen dels vil være svær at implementere og dermed gøre den grønne omstilling dyrere. Samtidig vil det næsten uvægerligt betyde, at en mængde resttræ ikke må sælges til energisektoren, selvom det ikke har anden markedsværdi. Det vil så ende med blot at gå til spilde i skovene, og det er ikke grøn fornuft, fortæller Kristine van het Erve Grunnet.

Miljøudvalgets position, som er en del af Parlamentets arbejde med det større direktiv for vedvarende energi, skal nu til afstemning i Europa-Parlamentets plenarsal. Herefter kan Parlamentets forhandlere indlede forhandlingerne med EU’s ministerråd, inden direktivet kan blive endeligt vedtaget.

Kommentarer

kommentarer