Nyhetsartikkel

26 oktober 2017

Grønt lys for 84 nye GWh

OED fattet fredag vedtak i tolv vannkraftsaker i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Aust-Agder.

Det er gitt endelig konsesjon til seks av prosjektene. Kraftverkene kan, om de blir realisert, bidra med om lag 84 gigawattimer (GWh) årlig fornybar energiproduksjon. Dette tilsvarer forbruket til om lag 4200 husstander.

 

Nærmere omtale av prosjektene:

Grønlielva kraftverk i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Grønlielva kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 9,9 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable ulemper for reindrift, naturmangfold og andre interesser.

Grytbogen kraftverk i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag

Departementet har fulgt NVEs innstilling om å avslå Grytbogen kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 33 GWh. Prosjektet har en høy utbyggingskostnad, samtidig som kraftproduksjonen vil være uregulerbar.

Departementet mener at Grytbogen kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, naturmiljø, reindrift og andre interesser sett opp mot fordelene.

Marfosselva kraftverk i Bindal kommune i Nordland

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Marfosselva kraftverk til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 10 GWh. Departementet mener at Marfosselva kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, naturmangfold og reindrift, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler.

Rabbelva kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Rabbelva kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 8,0 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable ulemper for landskap, friluftsliv, naturmangfold og andre interesser.

Morgådalselva kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Morgådalselva kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 9,2 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable ulemper for landskap, friluftsliv, naturmangfold og andre interesser.

Loftdalselva kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Loftdalselva kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 14,0 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable ulemper for landskap, friluftsliv, naturmangfold og andre interesser.

Brekka kraftverk i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Brekka kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på 12,5 GWh. Departementet mener at Brekka kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap og andre interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler.

Kråkeelvi kraftverk i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for Kråkeelvi kraftverk uten regulering av Isvotnet og med fastsatte vilkår for slipp av minstevannføring. Kraftverket kan med dette bidra med en årlig produksjon på 12,9 GWh. Departementet mener at en utbygging av Kråkeelvi kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for landskap, naturmangfold og andre interesser.

Nessane kraftverk i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har fulgt NVEs innstilling om å tillate redusert installert effekt i Nessane kraftverk fra 12,2 til 9 MW. Kraftverket kan om det blir realisert bidra med en årlig produksjon på om lag 29,6 GWh.

Sæverhagen kraftverk i Jondal kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Sæverhagen kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 13,3 GWh. Departementet mener at kraftverket vil ha for store ulemper for landskap, kulturmiljø og andre interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler.

Bjørnvatn kraftverk i Valle kommune i Aust-Agder

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Bjørnvatn kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 6,2 GWh. Departementet mener at kraftverket vil ha for store ulemper for villrein, landskap og andre interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler.

Uppstad kraftverk i Valle kommune i Aust-Agder

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Uppstad kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 5,7 GWh. Håvestøylsåne ble vernet mot kraftutbygging som del av Njardarheim i Verneplan I i 1973. Departementet mener at en utbygging av kraftverket vil være i strid med verneverdiene i vassdraget og at konsesjon derfor ikke kan gis.

Kilde: OED

Kommentarer

kommentarer