Nyhetsartikkel

27 september 2017

1,9 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 38 var fyllingsgraden i norske magasin 82,9 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned 0,3 prosenteiningar, mot ein oppgang på 1,8 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 84,8 prosent, og minimumverdien 58,1 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Søraust-Noreg (område 1) med 83,4 prosent, medan Vest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 81,8 prosent. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 83,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 38, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer