Nyhetsartikkel

27 september 2017

Norske Skog: Har fortsatt ikke tilstrekkelig støtte til redningsplan

Norske Skog melder at 65 prosent av de viktigste obligasjonseierne støtter Norske Skog-styrets forslag til redningsplan. Det er ikke nok. Nå ber selskapet obligasjonseierne snarest bli med lasset, men forbereder også en mulig konkurs.

I en børsmelding skriver det kriserammede papirkonsernet Norske Skog at sikrede obligasjonseiere som eier 65 prosent av det viktige obligasjonslånet som forfaller i 2019 har bekreftet sin støtte til styrets redningsforslag som ble presentert 18. september.

Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig støtte til å få gjennom planen.

Norske Skog trenger støtte fra 75 prosent av de stemmeberettigede obligasjoneierne, og selskapet arbeider nå på spreng med å sikre støtte fra de øvrige sikrede og usikrede obligasjonseierne.

– Eiere av Norske Skog-obligasjoner blir nå påminnet om at de planlagte transaksjonene i styrets forslag ikke vil bli gjennomført dersom ikke et tilstrekkelig antall obligasjonseiere har gitt bindende, skriftlig samtykke, skriver selskapet i meldingen.

Har frist til fredag
Norske Skog oppfordrer relevante obligasjonseiere til å returnere sine samtykker snarest mulig før klokken 17 fredag 29. september 2017 hvis de ønsker å støtte forslaget. Det er toukersfristen selskapets styre har gitt for sin redningsplan. Alternativet er konkurs, og da tar de pantsikrede obligasjonseierne over.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått støtte fra flertallet av de sikrede obligasjonseierne og er nå i dialog med konsernets øvrige sikrede og usikrede obligasjonseiere. Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skog.

– Alternativet vil utløse en komplisert insolvensprosess, som vil resultere i at Norske Skog blir 100 prosent eid av de sikrede obligasjonseierne, legger Sveaas til.

Styrets rekapitaliseringsforslag krever støtte fra 75 prosent av de viktigste obligasjonseierne. Transaksjonen vil også trenge støtte fra eksisterende aksjonærer i Norske Skog med to tredjedels flertall på en ekstraordinær generalforsamling.

Forbereder mulig konkurs
Norske Skog vil ifølge børsmeldingen igangsette en felles beredskapsplanlegging med de viktigste sikrede obligasjonseierne for å forberede en potensiell insolvensprosess og pantetiltredelse i Norske Skog AS dersom ikke forslaget oppnår et nødvendig støtte fra øvrige kreditorer.

– Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, skriver selskapet i meldingen.

– Verdien av Norske Skog-konsernet ligger i driftsenhetene, som omfatter syv lønnsomme papirfabrikker, og disse virksomhetene vil fortsette som normalt uansett utfallet av rekapitaliseringsforslaget. De sikrede kreditorene er store, profesjonelle investorer med kapital og kompetanse til å drive Norske Skog videre sammen med ansatte i virksomheten, sier Lars P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog. (Vilkår)

 

Kommentarer

kommentarer