Nyhetsartikkel

28 september 2017

Grunneiere vil spleise for å unngå luftstrekk og monstermaster

Høyspent til Hvaler:På Kråkerøy har sju grunneiere gått sammen om å tilby gratis grunn for nye høyspentkabler til Hvaler. Men forutsetningen er at kablene skal gå i bakken.

– Kommer kabelstrekket over bakken, skal vi ha full betaling for grunnavståelsen, sier Hans Th. Øiseth til Fredrikstad Blad.

Tilbudet innebærer gratis grunn til å føre frem høyspentkablene gjennom nesten hele Kråkerøy.
Situasjonen er at kommunen kan få kabler i bakken mot å dekke merkostnaden. Alternativet er luftstrekk fra Rødsmyra og tvers gjennom Kråkerøy-naturen. Foreløpig er det bare sikret kabling i bakken gjennom tettbebyggelsen nord på Kråkerøy og for en begrenset strekning ved Vesterøy.

– Vi føler at kampen ikke er tapt. Vi tilbyr nå et spleiselag for at differansen mellom prisen for luftstrekk og kabling i bakken skal bli minst mulig, sier Hans Th. Øiseth.

Setter frem tilbudet gjennom FB
<Øiseth sier at grunneierne ikke kommer til å skrive noe nytt brev til kommunen, men heller ønsker å sette frem tilbudet gjennom FB så alle kommunens innbyggere vet hva som foregår.
– Jeg vet ikke sikkert hva tilbudet vårt betyr i sparte kostnader. Men jeg vil tippe på at det kanskje dreier seg om 80.000 kroner.
Det er vi villige til å avstå, sier Øiseth.

Det meste blir gratis
Det var Lars Røed som hadde ideen om å spleise med kommunen på mellomlegget, og som har organisert  spleiselaget sammen med Hans Th. Øiseth.

– Arne Fuglevik er med på gratis grunnavståelse på den første strekningen fra Rødsmyra. Fra kirken og Holtesletta er Marit Vilsted med. Henrik Engen er med på neste strekning,  deretter er det Hege Holme og Lars Røed. Så er det fri tilgang hos meg, og til slutt hos Henry Femdal, forklarer Øiseth. Muligens med unntak av en liten bit før kirken tror han dermed at det er sikret gratis grunn til kabel i bakken fra Rødsmyra og så langt som til forbi Lunde.

– Samtlige grunneiere vi har vært i kontakt med har vært positive. Det er veldig fint hvis enda fler vil ta kontakt og blir med på spleisen, sier Øiseth.

– Blir grusomt stygt ved kirken
Ifølge Øiseth vil et luftstrekk bli spesielt skjemmende i området ved Kråkerøy kirke.

Han tror ikke at planene har kommet så langt at kampen er tapt.

–  Vi kan ikke ødelegge den vakre naturen på Kråkerøy med monstermaster. Mastene vil bli over 20 meter høye. Ved kirken blir det flere master og større master, fordi et luftstrekk må fremføres i vinkel. Det vi se grusomt stygt ut, sier Øiseth.

Ekstrautgiften
FB har tidligere skrevet at Hafslund Netts beregninger viser at det ville koste 12 millioner kroner ekstra å legge jordkabel forbi Kråkerøy kirke og kirkegård, mens Fredrikstad kommune kom til at det ville holde med halvparten. Olje og energidepartementet slår fast at fordelene med jordkabel uansett ikke forsvarte ekstrautgiften, ut fra gjeldende regelverk for kraftlinjer.  Derfor er det nå slik at  Hafslund bare vil bli pålagt bakkekabling på en begrenset strekning nord på Kråkerøy og ved Vesterøy. Skal man få til noe mer, må kommunen inn med penger.

Hvaler har et sterkt behov for å få en bedre kraftforsyning, noe som er bakgrunn for prosjektet.

Kommentarer

kommentarer