Nyhetsartikkel

11 september 2017

ABB förser havsbaserad vindkraftspark i Storbritannien med innovativ lösning för energilagring

ABB:s batteribaserade energilagringssystem optimerar användningen av förnybar energi och ger samtidigt stabilare elnät och säkrare elleveranser.

ABB har vunnit en order på sitt system BESS (Battery Energy Storage System) på två megawatt (MW) för att stödja integrering och överföring av elkraft från den havsbaserade vindkraftparken Burbo Bank utanför Liverpool i Storbritannien. Beställare är det ledande danska energiföretaget för hållbar energi DONG Energy. Burbo Bank har varit i drift sedan 2007 och har en kapacitet av 90 MW, vilket motsvarar elbehovet hos upp till 80 000 engelska hushåll. Det här blir första gången som en havsbaserad vindkraftpark ansluts till ett energilagringssystem av det här slaget för att stärka och stabilisera elnätet i Storbritannien.

Det nationella transmissionsnätet i Storbritannien (National Grid) behöver säkerställa stabila och säkra elleveranser. Nätfrekvensen är beroende av balansen mellan utbud och efterfrågan på el. Integrering av stora mängder intermittent vindkraft ökar komplexiteten på utbudssidan och kan resultera i frekvensvariationer som i sin tur kan påverka leveranserna av el till konsumenterna. ABB:s innovativa lösning BESS stabiliserar nätfrekvensen och hjälper därmed vindkraftparken att leverera säker och tillförlitlig el.

– Vi är glada att få implementera den här innovativa lösningen som kommer att underlätta integreringen av miljövänlig vindkraft utan att kompromissa med nätstabiliteten och elkvaliteten till konsumenterna, säger Giandomenico Rivetti, global chef för ABB:s verksamhet High Voltage Products inom divisionen Power Grids.
– Energilagring spelar en nyckelroll i utvecklingen av elnätet och är ett strategiskt fokusområde för oss som partner i arbetet för ett starkare, smartare och grönare elnät.

– Behovet av flexibla elnät fortsätter att öka. Som en ledande leverantör av fossilfri energi ser vi fram emot att vara en del av den här innovativa lösningen som gör energisystemet smartare och bidrar till högre stabilitet i transmissionsnätet, säger Ole Kjems Sørensen, Senior Vice President, Partnerships, M&A and Asset Management vid DONG Energy.
– Den här lösningen som vi har utvecklat tillsammans med ABB är ett exempel på hur vi förverkligar vår vision.

 

 

 

 

 

 

Bild:ABB

Källa: ABB

Kommentarer

kommentarer