Nyhetsartikkel

11 september 2017

Renat avloppsvatten blir fjärrvärme

Malmöbornas avloppsvatten som idag renas och släpps rakt ut i havet ska nu istället återanvändas till fjärrvärme.

Just nu byggs världens största fjärrvärmeanläggning med ammoniak som köldmedium vid Spillepengen i Malmö.

Vi reflekterar nog aldrig över att vattnet vi släpper ut i duschen, i diskhon eller i toaletten av olika anledningar ofta är ganska varmt. Den är den värmen som nu ska tas tillvara. I nästan exakt ett år har bygget av den nya fjärrvärmeanläggningen pågått bredvid Sysavs avfallsanläggning på Spillepengen i Malmö.

TV: Se hela SVT Nyheter Skånes inslag

– Det är fyra stora värmepumpar som ska ta vara på spillvärmen i renat avloppsvatten från VA Syd som idag bara går rakt ut i havet, berättar Mats Egard, projektledare på Eon.

– Det rinner ut nästan femtonhundra liter renat avloppsvatten i sekunden rakt ut i havet idag och det är den spillvärmen vi ska producera fjärrvärme av, säger han.

Uppgraderar värmen

Genom att kyla ner det renade avloppsvattnet utvinns värmen. De fyra nya värmepumparna graderar sedan upp värmen till cirka 60 grader och värmer upp fjärrvärmevatten som skickas in till Sysavs avfallsanläggning vägg i vägg där det värms upp till 90 grader. Först därefter är det dags för vattnet att skickas ut i Malmös fjärrvärmenät.

Foto: Johan Dernelius/SVT

De fyra värmepumparna som tillverkats i Holland och fraktats till Malmö i delar kommer, när allt är färdigt, ha kapacitet att värma upp 10.000 villor, ungefär tio procent av Malmös fjärrvärmebehov. Orsaken till bygget är att Eons kunder i allt större utsträckning efterfrågar förnybar och återvunnen fjärrvärme, liksom Malmö stad.

– Genom att använda energin från de här nya värmepumparna så kan vi köra Heleneholmsverket som går på naturgas och släpper ut koldioxid, lite mindre, berättar Carl-Johan Falk, produktionschef på Eon.

– Det innebär att vi kommer att bespara Malmö och världen 50.000 ton koldioxidutsläpp varje år, fortsätter han.

Återvunnen 2025

Ambitionen är att all fjärrvärme i Malmö ska vara återvunnen eller förnybar år 2025 och det nya bygget är det allra första steget i den processen.

– Men sedan kommer det följas av fler nya anläggningar och vi kommer också att byta bränsle på befintliga anläggningar. Allt för att kunna leverera och erbjuda bara återvunnen eller förnybar fjärrvärme, säger Carl-Johan Falk.

Miljötänket fanns även med när Eon valde köldmedium till den nya anläggningen. Idag används oftast ett köldmedium med beteckningen R124a, inte bara till fjärrvärmeanläggningar utan även till luftkonditionering, värmepumpar etc, men mediet har en negativ inverkan på klimatet och EU har därför beslutat att det ska fasas ut helt.

Kostar 200 miljoner kronor
Till fjärrvärmeanläggningen i Malmö har man därför istället valt ammoniak som köldmedium som är ett miljövänligare och klimatsmartare alternativ, och bygget är enligt Eon världens största med ammoniak som köldmedium.

200 miljoner kronor kostar nybygget och till årsskiftet tas anläggningen i bruk. Men ingen i Malmö kommer att märka något när omställningen till den nya fjärrvärmeanläggningen sker. Vare sig på kostnads- eller vämefronten, enligt Mats Egard och Carl-Johan Falk.

– Malmöborna kommer fortfarande ha det varmt och skönt hemma. Enda skillnaden är att värmen kommer komma från den förnybara värmen från spillvattnet istället för från naturgasen på Helenholm, säger Mats Egard.

Kommentarer

kommentarer