Nyhetsartikkel

11 september 2017

Skal suge flere «kaniner» og mindre strøm

Nye krav til støvsugere kan potensielt kutte EUs strømforbruk med 20 TWh, like mye som alle husholdninger i Belgia bruker årlig.

Også i Norge kan de nye EU-kravene, som trådte i kraft i dag, 1. september, få betydelig effekt, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Beregninger viser en besparelse på 50 gigawattimer i året, noe som tilsvarer forbruket til 2.500 husholdninger, hvis alle skifter ut støvsugerne sine. Regnestykket forutsetter at hver støvsuger brukes én gang i uken og i en halv time hver gang, opplyser Ingvill Sjøvold Nilsen i Energiavdelingen i NVE, til Dagsavisen.

En slik fullstendig utskifting av den norske støvsugerparken, vil det ikke ta altfor mange årene å oppnå, for vi nordmenn er nemlig hybelkaninenes verste fiende.

– Rundt regnet selges det mellom 250.000 og 380.000 støvsugere i Norge per år, opplyser Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Redusert motorkraft
Bakgrunnen for at nye støvsugere kommer til å suge mindre strøm, er et nytt krav om redusert motorkraft fra 1.600 til 900 watt.

– Det betyr ikke at støvsugerne blir mindre effektive, forsikrer Nina Lorentzen, kategorisjef for småprodukter i Electrolux.

– Vi har nok en gang redusert energibruken på våre støvsugere uten å kompromisse med ytelsen, fortsetter hun.

– Reduksjonen av effektbehovet fra 1.600 til 900 watt, innebærer også en annen fordel, påpeker påpeker Ingvill Sjøvold Nilsen i NVE.

– Mange effektkrevende apparater kan skape problemer for strømnettet, og kan føre til mer utbygging av strømnettet enn nødvendig.

De nye EU-kravene innebærer også innskjerpinger når det gjelder støvopptak, lydnivå, støvgjenutslipp og holdbarhet. De nye støvsugerne skal dessuten være energimerket ut i fra en skala som går fra A+++ til D. En kontroll som Nemko gjorde for NVE i fjor, viser at langt fra alle som selger støvsugere, fjernsyn og andre lignende produkter, etterfølger kravet om energimerking. Nye kontroller er blitt gjennomført i år, og NVE er svært opptatt av at butikkene skjerper seg.

– Kravene om energimerking er et kraftfullt virkemiddel som gir forbrukerne mulighet til å velge de mest energieffektive produktene, de stimulerer til innovasjon i produktutviklingen og fører til store besparelser av energi, påpekte direktør for NVEs energiavdeling, Anne Vera Skrivarhaug, tidligere i år.

– Stort pågående arbeid
Innskjerpingen av kravene til støvsugere, vil bli fulgt opp med strengere krav også til andre strømkrevende produkter i husholdningene.

– Det er et stort pågående arbeid på dette området i EU, for å utnytte ressursene mye mer effektivt enn i dag, opplyser Ingvill Sjøvold Nilsen.

 

Kommentarer

kommentarer