Nyhetsartikkel

04 juli 2017

Waves4Power lanserar ny modell för framtidens vågkraftslösning

Waves4Power är redo att starta produktion i stor skala av vågkraftverk baserat på polyetenplast och höghållfast stål.

«Den nya modellen är billigare, lättare, robustare och effektivare än den nuvarande modellen. Dessutom är den lättare att hantera. Äntligen har vi på plats det vi tror är rätt produkt för framtidens vågkraftsparker. Vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit i nära samarbete med våra partners», säger Ulf Lindelöf, VD på Waves4Power.

Den nya modellen har utvecklats i nära samarbete med Waves4Powers partners. Förutom ny design och nya material installeras även en större generator och andra förbättringar införs. Vidare har samarbete etablerats med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg för utveckling av nya transport- och förankringssystem.

Waves4Power har en testanläggning på fågelön Runde på det norska Vestlandet. Den 2 juni 2017 blev bojen kopplad till Tussa Energis elnät på land och har sedan dess framgångsrikt producerat energi till det norska kraftnätet.

Testbojen på Runde är gjord av stål. Den nya bojen kommer att byggas av polyetenplast och höghållfast stål. Om etablering sker i en vågkraftspark sammankopplas ett antal bojar till ett optimalt kraftsystem. Dagens WaveEl-boj på Runde väger 53 ton. Den boj som nu ska massproduceras kommer att väga runt 34 ton.

Bojen rör sig i takt med vågorna och under bojen finns ett accelerationsrör, som innehåller en vattenpelare på ca 400 ton vatten. Inne i röret sitter en pistong, som när bojen rör sig genererar ett hydraultryck vilket i sin tur driver bojens elgenerator.

Lindelöf konstaterar att det finns ett stort intresse för den nya produkten, bland annat från aktörer som planerar vågkraftsutveckling utanför västkusten av Storbritannien. Även inom fiskodling är intresset stort. «Vi räknar med att kunna ta nästa steg inom en relativt kort tid. Det har varit en lång väg att gå, men allt bör nu vara redo för kommersialisering av det som är ‘nästa generations’ vågkraftssystem – till glädje för en hållbar utveckling och för kommande generationer.”

Det är första gången ett komplett vågkraftverk produceras kommersiellt.

Jostein Bøe, koncernchef hos Stryvo Group är glad över att man äntligen kan starta upp en fullskalig serieproduktion. Produktionen kommer att ske vid Fiskåholmen i Vanylven kommun, i en 128 meter lång verkstadshall, som tidigare använts för båtbyggnation.
«Det ser lovande ut. Bojen på Runde fungerar bra, och den nya bojen kommer garanterat att fungera ännu bättre. Detta är en historisk satsning, och vi är glada över att få vara med och skapa historia,” säger Bøe.

Waves4Power har byggt upp ett partnernätverk av utvalda företag. Varje partnerföretag har en ledande roll inom sitt respektive verksamhetsfält. Partnerföretagen tar fullt ansvar för sina egna lösningar inom systemet. Detta arbetssätt adderar mycket kraft till Waves4Powers verksamhet och ökar utvecklingstakten i bolaget. Etablerade industriella samarbetspartners är Borealis, Jotun, NKT, Parker, Siemens och SSAB m fl. För satsningen på Runde har Runde Miljöcenter och Tussa energi, det regionala energibolaget, spelat en avgörande roll. Den marina verksamheten har planerats, övervakats och genomförts av BlueOrbis och Olympic Shipping.

Kommentarer

kommentarer