Nyhetsartikkel

12 juni 2017

Lettere å finne informasjon om norske vannkraftverk

NVEs database for utbygde vannkraftverk som inngår i det norske kraftsystemet, er gjort tilgjengelig som innsynsløsning på nve.no.

NVEs database for dagens utbygde vannkraftsystem, er den mest komplette oversikten over norske vannkraftverk. I databasen finner du teknisk informasjon om kraftverkene, hvem som eier dem, informasjon om geografisk plassering og informasjon om hvilket elspotområde kraftverkene ligger i. Pumper og pumpekraftverk er også registrert i databasen.

Databasen er basert på informasjon som kraftverkseierne sender inn til NVE når kraftverkene settes i drift, eller når det gjøres store endringer. Formålet med innsynsløsningen er ikke bare å gjøre det enklere for andre å gjøre seg nytte av denne informasjonen, men også å gjøre det enklere for kraftverkseierne å melde fra til oss om eventuelle feil, unøyaktigheter og mangler.

 

 

 

 

Gå til innsynsløsningen for NVEs vannkraftdatabase.

Kommentarer

kommentarer