Nyhetsartikkel

12 juni 2017

Sol vokser mer enn vind

Det ble installert 50 prosent mer solceller i fjor enn året før. For første gang har den samlede installasjonen av solkraft passert vindkraft.

Det var et oppsiktsvekkende bud Abu Dhabis kraftmyndighet i fjor fikk fra kinesiske JinkoSolar Holding og japanske Marubeni Corporation.

De ville bygge ut solcelleanlegget Sweihan for en garantert strømpris på 0,0244 dollar (drøyt 20 øre) per kilowattime.

Budet for solkraft i Abu Dhabi er det billigste som hittil er gitt, ifølge Bloomberg.

Eksempelet understreker at solceller er blitt ekstremt billige, og i noen markeder billigere enn både vindkraft og fossil energi. Kostnaden for å installere solcelleanlegg har falt nær 70 prosent på få år, skriver E24.no.

Det gjør at utbyggerne får stadig mer kapasitet for stadig mindre penger.

Globale investeringer i fornybar energi som sol og vind falt med 23 prosent i fjor, men det ble installert 8 prosent mer kapasitet enn året før, skriver FNs miljøprogram UNEP i rapporten«More Bang for the Buck.»

Billigere solkraft har fått enorm fart på utbyggingen av solanlegg verden over.

Selv eksperter har vært overrasket over hvor rask veksten har vært. Bare i 2016 installerte verden 50 prosent mer solkraft enn året før, hele 76.600 megawatt.

Det viser en fersk rapport fra bransjeorganisasjonen SolarPower Europe.

 <p><b>POPPER OPP:</b> Et blikk på kartet over installerte solparker på over en megawatt i Europa gir en viss pekepinn på hvor mange som har bygget ut solkraft de siste årene.</p>
POPPER OPP: Et blikk på kartet over installerte solparker på over en megawatt i Europa gir en viss pekepinn på hvor mange som har bygget ut solkraft de siste årene.

Mer enn vindkraften
Til sammenligning ble det oppført 54.000 megawatt vindkraft i fjor, det første året hvor den samlede installasjonen av solkraft var større enn installasjonen av vindkraft.

– Når vi ser på solenergi er de opplevde og forventede kostnadsreduksjonene større enn i alle andre teknologier for kraftproduksjon. I dag er storskala solkraft allerede billigere enn nye gass-, kull- og kjernekraftverk, sier James Watson, direktør i SolarPower Europe.

En rekke store selskaper kjøper nå solkraft for å redusere forbruket av fossil energi. Nylig sa britiske Tesco, verdens femte største supermarkedkjede, at selskapet skal helt over på ren energi innen 2030.

Et av tiltakene er å legge solkraft på takene av supermarkedene, ifølge Financial Times.

Det norske Oljefondet har redusert sin eierandel i kjøpesenterkjeden, men eier fortsatt 5,51 prosent av Tesco, en aksjepost til 9,9 milliarder kroner.

 <p><b>BLIR BILLIGERE:</b> Så mye billigere har solkraft og vindkraft på land blitt de siste årene, ifølge en fersk rapport fra bransjeorganisasjonen SolarPower Europe.</p>
BLIR BILLIGERE: Så mye billigere har solkraft og vindkraft på land blitt de siste årene, ifølge en fersk rapport fra bransjeorganisasjonen SolarPower Europe.

Spår kraftig vekst
Det er hittil installert 306,5 gigawatt (306.500 megawatt) solkraft i verden, fra 100 gigawatt i 2012, og solenergien står nå for rundt to prosent av verdens strømproduksjon.

SolarPower Europe venter sterk vekst på rundt 100 GW i året fremover:

  • 2018: 400 GW
  • 2019: 500 GW
  • 2020: 600 GW
  • 2021: 700 GW

Sammenligner man dette med vindkraft, såforventer den globale vindkraftorganisasjonen GWEC at vindkraften vil vokse med 60 GW i år, og at installasjonen vil fortsette å øke til 75 GW i 2021.

Lederen blant verdens nasjoner er Kina, som har 45 prosent av all installert kapasitet på solenergi i verden, ifølge rapporten.

 <p><b>MER KAPASITET:</b> Slik har veksten i årlig installert kapasitet vært, ifølge en rapport fra SolarPower Europe.</p>
MER KAPASITET: Slik har veksten i årlig installert kapasitet vært, ifølge en rapport fra SolarPower Europe.

Kan stige raskere
Den raske veksten i solsektoren skaper også jobber: Hver femtiende jobb som ble skapt i USA i fjor kom i denne sektoren, etter at antallet installasjoner av solceller ble doblet, ifølge SolarPower Europe.

Hvis politikerne globalt legger enda bedre til rette for vekst, så kan solenergien komme opp i en kapasitet på hele 1 terawatt i 2021, skriver SolarPower Europe.

Det tilsvarer over tredve ganger effekten i norske vannkraftverk.

I kraftproduksjon er det viktig å skille et kraftverks installerte kapasitet fra hvor mye det produseres.

Kapasitet måles i mega-, giga- eller terawatt, mens produksjon måles i terawattimer strøm. For å få produksjonen, tar man kapasiteten på et kraftverk og ganger den med antall timer med full drift per år.

Derfor er det viktig å se på antall driftstimer for å kunne sammenligne ulike typer kraftverk. Vannkraftverk og fossile kraftverk leverer som hovedregel ganske mange flere driftstimer per år enn solkraft.

I et marked som Tyskland leverer solkraften rundt 1.000 fulle driftstimer i året, ifølge Fraunhofer. Landbasert vindkraft ligger gjerne på rundt det dobbelte, selv om enkelte anlegg i Norge leverer mye mer, over 4.000 driftstimer i året.

Norsk installert vannkraftkapasitet er totalt på cirka 0,03 terawatt, og Norge produserte 149 terawattimer strøm i fjor.

 <p><b>FARLIG KONKURRENT:</b> Solkraften er blitt en sterk konkurrent mot andre energiformer. Disse søylene viser anslag for kostnadene for produksjon fra ulike typer kraftverk, med tall fra Lazard gjengitt av SolarPower Europe. GCGT betyr gasskraft, Residential PV betyr solceller installert av private husholdninger, Commercial PV betyr store solparker.</p>
FARLIG KONKURRENT: Solkraften er blitt en sterk konkurrent mot andre energiformer. Disse søylene viser anslag for kostnadene for produksjon fra ulike typer kraftverk, med tall fra Lazard gjengitt av SolarPower Europe. GCGT betyr gasskraft, Residential PV betyr solceller installert av private husholdninger, Commercial PV betyr store solparker.

Kommentarer

kommentarer