Nyhetsartikkel

12 juni 2017

IFE vil skille ut atomreaktorene i egen stiftelse

Institutt for energiteknikk (IFE) går mot en splittelse i to stiftelser.

I et styremøte fredag ble det lagt fram en innstilling om en radikal omorganisering av virksomheten slik at den nukleære delen som blant annet omfatter atomreaktorene på Kjeller og i Halden, blir skilt fra forskning på andre energikilder, skriver Teknisk Ukeblad.

Styreleder i IFE, tidligere Statoil-sjef Olav Fjell, vil ikke opplyse noen detaljer om planene overfor Teknisk Ukeblad, men sier at han og administrerende direktør Nils Morten Huseby først vil orientere de ansatte mandag morgen.

– Vi vil komme med en melding til mediene om hva vi har diskutert i løpet av mandag ettermiddag, sier Fjell.

Selv om han ikke vil karakterisere prosessen de nå starter som dramatisk, er IFEs framtid høyst usikker fordi virksomheten knyttet til atomreaktorene er blitt et tapssluk.

Nedbemanning
De siste ni månedene har IFE vært sterkt preget av nedbemanning og omorganisering.

10. oktober i fjor ble 127 ansatte i Halden og på Kjeller permittert. Atomreaktoren i Halden var da allerede midlertidig stengt. Reaktoren på Kjeller skulle egentlig også stenges på grunn av få oppdrag innen silisiumforskning til solindustrien, men fordi man fikk nye oppdrag ble driften opprettholdt.

24. oktober klokka 13.45 oppsto en lekkasje ved reaktoren i Halden hvor radioaktiv jod i gassform lakk ut. Riktignok i svært små mengder, men Statens strålevern påpekte at dette var meget alvorlig selv om det ikke oppsto skader på verken helse eller miljø.

Det radioaktive jod-utslippet skyldtes en teknisk svikt under behandling av brensel i reaktorhallen. Statens strålevern ble varslet først 20 timer etter utslippet noe som førte til at det ble åpnet tilsynssak. Heller ikke administrerende direktør Nils Morten Husby ble varslet umiddelbart.

Alvorlig avvik
Håndteringen av lekkasjen fra IFEs side hvor det blant annet ble referert at reaktoren var i «en meget spesiell tilstand» fikk direktør Per Strand i Statens strålevern til å uttale følgende til NRK:

– Institutt for energiteknikk feilinformerte når det gjaldt at de hadde tidlig kontroll på hendelsen, noe som ikke stemte etter vårt uanmeldte tilsyn. I tillegg så ga de feilinformasjon, og vi måtte jobbe lenge for å få frem korrekt informasjon om tilstanden til reaktoren, sa Strand.

De siste årene har IFE slitt veldig økonomisk.

Les mer i Teknisk Ukeblad

 

Kommentarer

kommentarer