Nyhetsartikkel

02 juni 2017

Danske Eniig trapper opp sin fibersatsning med hjelp fra Powel og 3-GIS

Eniig er resultatet av en fusjon mellom to store leverandører innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur. De har nettopp gjennomført en prosess med å implementere nye IT- og forretningsprosesser i det nye selskapet.

Et av deres mål er øke muligheten for å koble mange flere kunder til fibernettverket ved å åpne opp sin infrastruktur. For å gjøre dette behøver de kraftige, brukervennlige og fleksible IT-løsninger, skriver det fusjonerte selskapepte i en pressemelding

Det var sommeren 2016 at EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning (HEF) fusjonerte og ble Danmarks tredje største energiselskap. De dekker et geografisk område som tilsvarer rundt en fjerdedel av landet. Danmarks yngste energiselskap dekker flere forretningsområder, fra elektrisitet og fjernvarme, til gatelys, energisparing og fiberbredbånd.

Solidaritet, samarbeid og dialog mellom de to likestilte partene i Eniig står sentralt i selskapets filosofi fortalte Mikael Christensen, Head of Project and Documentation i Eniigs fiberavdeling, da han snakket på fjorårets Powel-dager. Istedenfor å la et av selskapene ta en ledende rolle i fusjonen har ledelsen fra begynnelsen vært fast bestemt på å samarbeide for å finne den løsningen som er best for alle.

Kompleks integrasjon
– Før fusjonen ble offisielt kunngjort hadde vi allerede bestemt oss for at vi ønsket å fase ut det gamle systemet og konvertere til et nytt et. Vi ville ha en løsning hvor vi enkelt kunne konvertere data fra det gamle til det nye systemet og vi konkluderte med at 3-GIS kunne dekke våre behov på en god måte, sier Henriette Skov, Business Consultant IT i Eniig.

Eniig og Powel er nettopp ferdig med den utfordrende oppgaven med å parallelt konvertere de to tidligere systemene brukt av henholdsvis EnergiMidt og HEF til den nye 3-GIS plattformen. Prosjektet var stort og komplisert og involverte ansatte fra hele selskapet som har jobbet sammen med implementasjonen og å lære det nye systemet.

Eniig sin tilnærming til overgangen fra to selskaper til et har vært relativt uortodoks. De bestemte seg tidlig for en «alt-i-et» strategi. Ikke bare i forhold til at de gikk over til IT-systemer som var nye for begge selskapene, men også det faktum at hele Eniig gikk gjennom denne overgangen samtidig.

– Gamle EnergiMidt hadde vurdert å bytte systemplattform i en stund. Vi begynte å se på de forskjellige mulighetene og fant store forskjeller mellom de aktuelle systemene. Hele integrasjonsprosessen var en svært stor jobb og enkelte systemer kan ikke integreres i det hele tatt, sier Maibritt Fyhn Nielsen, Documentation and Implementation Manager i Eniig.

– Å få alt ferdig samtidig var en utfordring, men vi var fast bestemte på å gjøre hele prosessen på samme tid og å få alle ansatte på det nye systemet samtidig. Selv om det var utfordrende er vi overbevist om at dette var den beste måten å gjennomføre det på, fortsetter Fyhn Nielsen.

Prosesser snudd på hodet
En del av Eniig sin strategi fremover er at de ønsker å åpne opp fibernettet. I dag eier og vedlikeholder de infrastrukturen og sluttbrukeren mottar innhold fra én leverandør. Istedenfor denne vertikale strukturen satser Eniig på en horisontal tilnærming hvor de vil gi innholdsleverandører tilgang til sin infrastruktur. For at dette skal bli en realitet behøver selskapet å samle all sin data på en plass og det er her Powel og 3-GIS spiller en viktig rolle.

– Powels styrke ligger i vår evne til å skape verdi gjennom hele verdikjeden i tillegg til at vi har innsikt i flere sektorer. Når Eniig åpner opp nettet vil alle deres forretningsprosesser bli forandret, fra måten de behandler data på til prosessene for planlegging, dokumentasjon og utbygging av infrastruktur, forklarer Tanja Rask Elbæk, Fibre Solution Manager i Powel.

– I tillegg vil prosessene for service og vedlikehold forandres og det vil være avgjørende for dem at de har muligheten til å integrere systemer og å dele data fra sin dokumentasjonsplattform. Gjennom 3-GIS plattformen gjør vi dataen tilgjengelig og enklere å dele, fortsetter Rask Elbæk.

Forut for fusjonen hadde EnergiMidt allerede jobbet tett på 3-GIS i en periode. De visste at de ønsket å jobbe på en annerledes måte og utviklet en business case hvor de så på sine nåværende prosesser. Et av problemområdene var at de ønsket å forandre måten de arbeidet på. Fra den gamle måten hvor prosessene ble utarbeidet i forhold til systemene, til en ny måte hvor prosessene ble snudd på hodet og man begynte å jobbe mot en tilnærming hvor systemene isteden støttet opp under prosessene.

Fleksibilitet og tilgang på data
Fyhn Nielsen og Skov peker på det at 3-GIS er en nettbasert løsning som en av de store fordelene. Med deres gamle desktopløsning manglet de fleksibilitet og muligheten til å enkelt gi feltarbeidere tilgang til relevant data. En annen fordel for dem er at modellering for hånd blir både enklere og raskere med 3-GIS plattformen.

– Vårt overordnede mål for fiber er at ved å åpne opp nettet for mer en enn leverandør skal vi sikre skalerbarhet for fremtiden. Dette er en enorm forandring for hele bransjen og Eniig ønsker å lede an ved å være fremtidsrettet og møte fremtiden med noe helt nytt, sier Fyhn Nilsen.

– Tilgang til digitale og mobile verktøy for våre entreprenører var et viktig område hvor vi ønsket forandring. Når vi importerte et prosjekt inn i vårt gamle system så tegnet vi ikke hele prosjektet. Om det var nødvendig med forandringer var det vanskelig å modifisere disse, så vi var ofte nødt til å starte på nytt. Forhåpentligvis vil 3-GIS gjøre det enklere å implementere forandringene fra ute i felt, fortsetter hun.

Et inspirerende partnerskap
– Vi har allerede arbeidet med Powel i mange år på energisiden så Powel har god kjennskap til både firmaet og folkene. Dette gjør det enklere å ha en åpen dialog. Fra 3-GIS sin side får vi også inntrykket av at vi er en viktig kunde, til tross for at vi er litt annerledes. Både Powel og 3-GIS lytter til våre behov, noe som gjør det enklere å samarbeide om våre utfordringer, sier Skov.

Eniig sier selv at de er en krevende kunde med en ekstrem dedikasjon til å nå sine mål.

– For oss er Eniigs dedikasjon en inspirasjon. Powel ønsker å være en samarbeidspartner som møter våre kunders behov og kunder som Eniig holder oss fokuserte og motiverte til å alltid levere og oppfylle deres forventninger. Danmark er langt unna å nå EU sine mål for bredbåndtilgang så vi har behov for at fiberselskap gir oss raskere internett. Jeg synes det er fantastisk at Powel kan støtte målene til Eniig og jeg gleder meg til å jobbe med dem de neste par årene og hjelpe dem å nå deres mål, sier Rask Elbæk.

– Vårt forhold til Powel og tidligere InformiGIS går flere år tilbake i tid. Det har vært noen åpenbare forandringer i løpet av denne tiden og vi har lagt merke til Powels ambisjon om å være en samarbeidspartner og ikke kun en leverandør. I Eniig er vi positive både til hvordan vårt samarbeid har vært og til den generelle retningen Powel beveger seg i, sier Skov.

Eniig har i dag over 100,000 aktive bredbåndkunder og deres ambisjon er å bli Danmarks ledende fiberleverandør innen 2020. Implementeringsprosjektet med Powel begynte i september 2016 og ble avsluttet i mai 2017. Powels rolle var å gjøre det mulig å levere og bygge ut så raskt, sikkert og effektivt som mulig i tillegg til å sørge for datamigrasjon, implementasjon og opplæring.

Kommentarer

kommentarer