Nyhetsartikkel

02 juni 2017

Debatteret solcelle-indgreb sikres af DF

Regeringens solcelleindgreb er blevet sikret af Dansk Folkeparti, der dog opfordrer til at ændre rammerne, så solcelleudbygningen bliver mere langtidsholdbar.

Et tilsagn fra Dansk Folkeparti har sikret regeringen den nødvendige opbakning til deres omstridte solcelleindgreb, der skal gøre solceller mindre attraktive.

Det skriver Altinget.

Hos Dansk Folkeparti sagde den vikarierende energiordfører, Ib Poulsen, under debatten i Folketinget mandag eftermiddag, at selvom timingen med indgrebet ikke er optimalt, så vil partiet støtte forslaget af hensyn til statens finanser. Men med opbakningen følger også en opfordring, nemlig at rammerne for solcelleudbygningen skal ændres, så den er mere langtidsholdbar.

«Hvordan det helt konkret skal ske må en forudgående analyse vise. Men det er på høje tid arbejdet bliver sat i gang, så vi ikke fremadrettet med stigende hyppighed skal lave indgreb,» sagde Ib Poulsen ifølge Altinget.

Regeringens solcelle-forslag om at bremse udbredningen af solceller koster staten milliarder i tabte indtægter fra afgifter. Det skal ske ved afskaffelse af den timebaserede nettoafregning for solceller, så nye solcelleanlæg på op til 6kW – typen, der typisk er placeret på landets hustage – fra næste år ikke længere kan lagre deres overskydende strømproduktion på elnettet uden at betale afgifter.

Mens det samme gør sig gældende for såvel nye som eksisterende anlæg på mere end 6kW.  Det skyldes, at der er blevet opsat flere end ventet, da de nuværende regler blev lavet. Det oplyste Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse.

«Udbygningen af solceller i Danmark kan komme til at gå for stærkt, og vi ser ud til at få langt flere solceller, end vi har aftalt politisk. Det er ikke hensigtsmæssigt,» skrev energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) i meddelelsen. Regeringens problem er, at man ved at opsætte solceller kan producere sin egen strøm. Når forbrugerne går uden om elnettet på den måde, kan staten ikke opkræve afgifter, PSO og moms.

Det forventes at give et hul i statskassen på 4,9 milliarder kroner i 2030. Regeringen vil gøre solceller mindre attraktive

Møder heftig kritik
Forslaget har mødt kritik fra flere sider, hvor blandt andet Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen fortalte til EnergiWatch, at forslaget rammer skævt. For mens langt størstedelen af landets solceller er på 6kW eller mindre og påmonteret landets hustage, så er mange af de større anlæg monteret af f.eks. boligforeninger eller i parcelhuse, hvor oliefyret er udskiftet med solceller og varmepumpe.

«Det er helt urimeligt at regeringen fremsætter forslag som rammer lejerne i almene boliger, mens folk i parcelhuse fritages for ændringerne. De boligforeninger, der har bidraget til den bæredygtige udvikling og opsat solceller så beboerne kunne få dækket elforbrug til udendørsbelysning og vaskeri, bliver nu straffet af regeringen,» sagde Søren Egge Rasmussen til EnergiWatch.

Regeringen vil straffe solcelleejere med tilbagevirkende kraft
Hos brancheorganisationen Dansk Energi har direktøren, Lars Aagaard, opfordret til, at man på Christiansborg finder en langsigtet løsning.

«De tårnhøje elafgifter gør solceller og batterier endnu mere prismæssigt attraktive i Danmark. Derfor skal vi finde en langsigtet løsning i stedet for de mange små lapper, som også giver administrationsbøvl, og som på ingen måde tjener kunderne. 

Vi bliver nødt til at lade være med at betale for skoler, plejehjem og anden velfærd over elregningen. Ministerens nye lovforslag er blot endnu et meget lille plaster på et åbent benbrud,» udtalte Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi, i en pressemeddelelse.

Det er rettidig omhu
Selv har energiminister Lars Chr. Lilleholt til EnergiWatch fortalt, at det handler om rettidig omhu.

«Det er vigtigt for mig som minister, at vi sender nogle klare signaler om, hvilke rammer og regler, der gælder. Det er jo kun solcelleejere, der har mulighed for at bruge nettet som lager, og det vil vi gerne ændre ved at gå fra timeafregning til øjebliksafregning. Det her kommer til at tage toppen af udviklingen, men der vil stadig komme mange solceller,» sagde energiministeren.

Minister vil undgå endnu en «panikhandling»
«Det er et nødvendigt tiltag, der gør, at vi undgår de panikhandlinger, vi tidligere har været ude i, hvor vi har været nødt til at gøre noget på bagkanten.» Han afviste i samme omgang, at der er tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft.

«For mig at se, at der ikke tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft. Anlæg på mere end 6kW er erhvervsanlæg, og de skal på baggrund af regler om statsstøtte behandles ens, uanset hvornår, de har købt anlægget. Derfor er det ikke muligt at lave en overgangsordning på samme måde, om det er for husholdningsanlæg,» lyder hans begrundelse.

Kommentarer

kommentarer