Nyhetsartikkel

24 mars 2017

Oversvømmet gaslager kan koste Energinet formue

Energinet.dk står til at indkassere et tab på 200 millioner efter Miljøklagenævnet har nægtet det statsejede transmissionselskab at skylle omkring en halv million kubikmeter vand ud i Limfjorden.

I undergrunden lidt nord for Viborg gemmer sig et stort problem for Energinet.dk.

I rumlige størrelser er problemet nogenlunde på højde med Eiffeltårnet og kan potentielt rumme omkring 100 mio. m3 gas. Problemet består imidlertid i, at det gaslager i Lille Torup, der er tale om, for tiden ikke rummer noget gas. I stedet er det fyldt med en halv mio. m3 vand, og det faktum står transmissionsselskabet ikke umiddelbart til at kunne lave om på. Hvilket kan medføre et tab på 200 mio. kr.

Det konstaterer Energinet.dk i sin nyudgivne årsrapport for 2016. Det vandfyldte kæmpekammer er således et af de syv såkaldte kaverner – et hulrum på omkring 55×300 meter – på gaslageret Lille Torup. Siden 1980’erne har lageret, der ligger i en underjordisk salthorst, fungeret som lagerkapacitet for en del af den danske naturgas og dermed sikring af forsyningssikkerheden. I 2008 blev det besluttet, at de syv kaverner skulle renoveres. Hvilket blandt andet ville medføre at fylde dem med vand for at undgå, at der var gas i kamrene, når der skulle iværksættes svejsearbejde.

Hvorefter vandet efter planen – og med accept fra Miljø- og Naturstyrelserne –skulle udledes i Lovns Bredning i Limfjorden. I første omgang blev et pilotprojekt afsluttet i 2013, mens endnu en kaverne nåede at blive udskyllet. Men den tredje var endnu fyldt med vand, da Natur- og Miljøklagenævnet sidste forsommer sendte et udkast til en afgørelse, der kort før jul blev gjort endelig: At Energinet.dk ikke måtte udlede spildevandet i Limfjorden, da det ikke kan afvises, at det var tilstrækkeligt renset for tungmetaller. En afgørelse, der altså har efterladt Energinet.dk med et potentielt 200 mio. kr. stort problem.

For den vandfyldte kaverne er i sagens natur uanvendelig til sit tiltænkte formål, og alternativerne til at udskylle vandet kan synes vanskelige at få øje på. Som Energinet.dks driftchef på Lille Torup, Allan Therkelsen, fortalte Ingeniøren i december, så estimeres det f.eks. at kræve «mellem 30.000 og 40.000 lastbiler» at tømme lageret. Det statsejede transmissionsselskab har frem til den 6. maj til at beslutte, om det vil prøve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ved en retssag. Det er endnu endnu ikke sket, men Energinet.dk oplyser til EnergiWatch, at det fortsat er under overvejelse på lige fod med andre mulige løsninger.

Kommentarer

kommentarer