Nyhetsartikkel

24 mars 2017

Stor varmepumpe indviet: Et rigtigt skridt i grøn retning

Flagene var hejst i Rødkærsbro, da fjernvarmeværket fredag indviede en ny eldreven varmepumpe. Og det med god grund. Varmepumpen er med til at sikre den grønne omstilling og afværger samtidig prisstigninger.

Fjernvarmeværket i Rødkærsbro var fyldt til bristepunktet fredag, da et nyt varmepumpeanlæg blev sat i drift. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) var en af de mange gæster, og med et tryk på en knap fik han æren af at sætte anlægget i drift.

– Elvarmepumper er et vigtigt element i den grønne omstilling væk fra fossile brændsler, da pumperne både bidrager til effektivisering og elektrificering af vores fjernvarmeproduktion, sagde ministeren i en pressemeddelelse.

Den nye varmepumpe har modtaget støtte på 3 millioner kroner fra Energistyrelsens støtteordning til store varmepumper i fjernvarmen, og er det første anlæg der har fået støttemidler fra ordningen, der står færdigt.

– Det er vigtigt at få etableret store varmepumper, som den i Rødkærsbro, så vi kan udnytte de stigende mængder grøn el og få gang i den elektrificering, som skal hjælpe Danmark med at blive fri af fossile brændsler, siger Richard Schalburg, chefkonsulent i Dansk Energi.

Richard Schalburg påpeger dog, at der er lang vej endnu, inden vi får udskiftet de cirka 250 naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker med store eldrevne varmepumper.

– Selv om det er besluttet at udfase PSO-afgiften, og der kan gives et energisparetilskud, er vi ikke helt i mål økonomisk. Regeringen mangler at få gjort varmepumperne fuldt ud konkurrencedygtige. Så vil vi se en stor udrulning i de decentrale kraftvarmeområder, fastslår Richard Schalburg.

Varmeværket i Rødkærsbro kan med den nye varmepumpe fastholde varmeprisen på samme niveau som i dag, hvilket er cirka 14.000 Kr. pr. år for et standardhus på 130 m2. Alternativet var at fastholde brugen af naturgas, hvilket ville have ført til en stigning i varmeprisen på 6-8.000 kr. om året som følge at grundbeløbets bortfald med udgangen af 2018.

Kommentarer

kommentarer